Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och naturen - energikällor och hållbar utveckling

Skapad 2017-01-08 16:24 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 6 Fysik Kemi Biologi
Det gamla indian ordspråket säger ”Vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn"! Hur vi lever i dag sätter spår i naturen. Det finns bara ett jordklot, Tellus. Hur vill du att dina framtida barn ska ha det när de lever på jorden?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Du ska utveckla förmågan att
• använda kunskaper i kemi, biologi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör

 • vad vi väljer för energikälla (teknik, energi)
 • olika fordon och sätt att resa (teknik, miljö)
 • hur varor vi köper i Sverige tillverkas och transporteras (ekologisk hållbarhet, hälsa, naturbruk och samhälle)
 • olika hållbarhetsproblem i samhället. Information från olika medier kan vinklas beroende på vem som är avsändare.

• använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara vad vi behöver för att leva och må bra. Vi kommer att arbeta med ekologisk hållbarhet som handlar om att skydda miljön och hitta effektiva sätt att använda jordens resurser.

Hur ska vi arbeta? Undervisning och arbetsformer:

Vi har gemensamma genomgångar diskussioner/värderingsövningar och muntliga/skriftliga redovisningar av par/grupparbete.
Vi hittar fakta i våra läroböcker, på internet och på film.

Bedömning - vad och hur:


Vad bedöms?

Din förmåga att
- söka information, granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö, ekologisk hållbarhet, hälsa, naturbruk och samhälle,
- beskriva och förklara sammanhang mha olika begrepp (ekologisk hållbarhet, ekologiskt fotavtryck, växthuseffekten, energibehov).
- beskriva människors beroende av och påverkan på naturen.


Hur bedöms det?
Du ska visa dina kunskaper genom:
- att delta i våra diskussioner och värderingsövningar 
- muntliga och skriftliga argumenteringsuppgifterKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: