Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten

Skapad 2017-01-08 17:51 i Furulundsskolan Halmstad
Sexualkunskap innefattande: puberteten, reproduktion och sexualitet och frågor kring kärlek, relationer, ansvar och identitet.
Grundskola 4 – 6 Biologi
När vi människor kommer i puberteten börjar vi bli vuxna. Kroppen förändras och humöret kan växla fort. Det är ofta en både spännande och jobbig tid.

Innehåll

Innehåll

Vi behandlar pubertet, reproduktion, sexualitet och diskuterar kring frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Konkretisering

Söka och sammanställa information om ett av ämnena: pubertet, reproduktion eller sexualitet. Skriftligt och muntligt kunna redogöra för sin kunskaper med ämnesspecifika begrepp. Delta och ta ställning i frågor kring kärlek, relationer, ansvar och identitet.

Arbetsformer

Arbete med texter med begrepp inom ämnena pubertet, reproduktion och sexualitet i helklass. Se pedagogiska filmer. Värderingsövningar och diskussion i frågor kring kärlek, relationer, ansvar och identiet.

Bedömning se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Puberteten

F
E
C
A
Biologins begrepp
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Resonera om puberteten
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om puberteten kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om puberteten kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om puberteten kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: