Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Barns inflytande2017 Hans & Greta Smulan

Skapad 2017-01-09 08:53 i Hans och Greta förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Under Vt 2017 börjar vi med fyra nya inskolningar vilket kommer att påverka gruppens sammansättning ännu en gång. Fokus kommer att vara att skapa trygghet och harmoni i gruppen. Vi vill att alla barn ska känna sig sedda och lyssnade på. Vi vill också öka barnens kännedom kring närområdet.

 

Planerade insatser

* Vara lyhörda för barnens behov och tankar samt att ha en tillåtande, positiv attityd gentemot barnens idéer och önskemål.

* Visa att barnens tankar är viktiga.

* Samtala och praktiskt vägleda barnen i vardagssituationer.

* Bekräfta och återkoppla barnens handlingar.

 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..." "jag vill" "jag vill inte" "kan jag hjälpa dig" utan påverkan från pedagogen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: