Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meteorologi & luftens egenskaper

Skapad 2017-01-09 09:54 i Alsike skola Knivsta
Rubriker som står till grund i skolans gemensamma LPP mall
Grundskola 4 Geografi Fysik Kemi
Vi kommer under några veckors tid att behandla arbetsområdet meteorologi och luftens egenskaper. Under dessa veckor kommer du att få lära dig mer om vad som påverkar vårt väder och hur olika väderförhållanden uppstår. Du kommer även att lära dig mer om vädersymboler m.m.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda kunskaper i fysik,kemi och geografi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • genomföra undersökningar om luft och väder.
 • använda kemins, fysikens och geografins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska och fysikaliska samband.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor och kunskaper:

 

 • veta varför vi inte alltid har samma väder på vår jord,
 • kunna lite fakta om solen och hur den påverkar vårt klimat,
 • veta hur en termometer fungerar,
 • känner till växthuseffekten och hur den påverkar livet på jorden,
 • känner till hur vindar uppkommer,
 • ha kunskap om olika typer av nederbörd, t ex regn, snö och hagel,
 • veta hur en regnbåge uppkommer och hur den ser ut,
 • känna till hur åska och blixt bildas, och
 • kunna förstå en enkel väderprognos.
 • kunna beskriva vattnets egenskaper
 • kunna beskriva luftens egenskaper

 

Målet med undervisningen är att eleven ska:

 • få erfarenhet av fysikaliska och kemiska experiment,
 • kunna redogöra för begreppen: luft, ämne, materia, gas, molekyl, syre, koldioxid, luftförorening, försurning, atmosfär, lufttryck, prognos, meteorologi, nederbörd, mätinstrument, observera, hypotes, vind, temperatur, luftfuktighet, moln, väder, klimat, jordaxel, klimatzon,växthuseffekt, årstider, atmosfär, troposfär, tropiska zonen, subtropiska zonen, tempererade zonen, polarzonen.
 • ha kännedom om hur fysikaliska upptäckter har vidgat kunskapen om hur naturen fungerar.

 • få förståelse för luftens egenskaper 

 • kunna redogöra för luftens egenskaper
 • kunna redogöra för olika väderfenomen

Så här kommer vi att jobba:

 • Vi kommer att lära oss många nya begrepp, du får öva på att förklara, använda, analysera och diskutera dem.
 • Vi kommer att se filmer
 • du kommer att arbeta i par, grupp och helklass för att diskutera olika samband och orsaker. Det kan t.ex. handla om att diskutera orsaker till jordens klimatförändringar
 • Du kommer att få arbeta med olika instuderingsfrågor.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, övningar och laborationer.

Du kommer att få lära dig nya begrepp som du ska kunna använda i diskussioner och egna texter: luft, ämne, materia, gas, molekyl, syre, koldioxid, luftförorening, försurning, atmosfär, lufttryck, prognos, meteorologi, nederbörd, mätinstrument, observera, hypotes

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • uttrycka tankar och frågor om olika väderfenomen
 • använda väder och klimatbegrepp på ett riktigt sätt samt förstå vädersymboler
 • beskriva och förklara hur olika väderfenomen uppstår och vad som orsakar dem,
 • beskriva och förklara luftens egenskaper och uppbyggnad
 • delta i diskussioner och samtal om väder, klimat, växthuseffekt
 • jämföra klimat och väder på olika platser
 • avläsa och tillverka tabeller
 • genomföra och dokumentera en undersökning
 • redogöra för det du lärt dig, muntligt, skriftligt och i bild

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Fy Ke Ge
Meteorologi & luftens egenskaper

Bedömningsmatris

På gång
Ok
Bra
Begreppslig förmåga
Förmågan att förklara och använda begrepp/ämnesspecifika ord.
Du behöver hjälp med att förklara och använda ämnesspecifika ord som t.ex. Luft, väder, prognos, temperatur, högtryck, lågtryck, nederbörd, dimma, moln och lufttryck. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du kan förklara och använda några ämnesspecifika ord som t.ex. Luft, väder, prognos, temperatur, högtryck, lågtryck, nederbörd, dimma, moln och lufttryck.
Du kan förklara och använda många ämnesspecifika ord som t.ex. Luft, väder, prognos, temperatur, högtryck, lågtryck, nederbörd, dimma, moln och lufttryck.
Använda information
Du behöver hjälp med att plocka ut information om olika väderfenomen. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du visat viss förmåga att plocka ut den information du behöver om olika väderfenomen som du sedan med viss hjälp använder i egen text.
Du visat förmågan att på egen hand plocka ut information om olika väderfenomen som du sedan använder i egen text.
Analysförmågan
Jämförelser
Du kan med handledning göra enkla jämförelser. t.ex. likheter och skillnader när det gäller årstider/väderprognoser. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du kan göra enkla jämförelser. t.ex. likheter och skillnader när det gäller årstider, väderprognoser
Du kan göra utvecklade jämförelser. t.ex. likheter och skillnader när det gäller årstider, väderprognoser
Kommunikativ förmåga
Deltar i diskussioner
Du behöver hjälp och stöd för att delta i diskussioner om väder, luft och vatten. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du har visat viss förmåga att delta i diskussioner om väder, luft och vatten.
Du har visat förmåga att delta ofta i diskussioner om väder, luft och vatten.
Dokumentation
Du behöver stöd för att göra enkla dokumentationer. Du behöver öva ytterligare på detta.
Du gör enkla dokumentationer med enkla bilder till.
Du gör utvecklade dokumentationer med lämpliga bilder till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: