Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1, vt 17

Skapad 2017-01-09 11:09 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
När vi arbetar med SO under vårterminen kommer du att få lära dig mer om kamratskap, gott och ont, rätt och orätt. Vi kommer att fortsätta jobba med hur möten organiseras och genomförs, hur barn levde för 100 år sedan samt barns rättigheter. Vi kommer också att jobba med hållbar utveckling.

Innehåll

Målen med undervisningen och det som bedöms är att du kan:

 • samtala om olika regler i vardagen och förklara varför de behövs.
 • samtala om hur man är en bra kamrat. 
 • berätta om hur möten organiseras och genomförs. 
 • ge exempel på hur du kan bidra till en hållbar utveckling. 

Det här ska vi göra:

 • vara med och påverka hur vi ska ha det i klassrummet för att alla ska må bra
 • se på filmer 
 • dokumentera skriftligt
 • samtala och diskutera 
 • skapa med färg och form

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO åk 1

Rubrik 1

Tränar
Åk 1
Kunskapskraven åk 3
Att leva i världen
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Att leva i världen
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Att leva i världen
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Att leva i närområdet
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Att leva tillsammans
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Att leva tillsammans
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Att leva i närområdet
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: