👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva engelska!

Skapad 2017-01-09 12:02 i Lövängsskolan Västerås Stad
Träna på att skriva meningar genom olika övningar. Ditt arbete med meningarna kommer att mynna ut i en bok.
Grundskola 5 Engelska
Du skriver och formulerar meningar genom olika övningar. Du kommer att skriva en bok på engelska och använda dig av kunskaperna du lärt dig när du tränat på att skriva meningar.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- förstå och formulera sig i skriven text

Centrala innehållet

Du kommer enskilt och tillsammans med andra att jobba med att:
- lyssna, tala, samtala enkel engelska
- skriva och förbättra din text, både till innehåll och den grammatik vi lär oss 
- använda olika sätt att förstå och göra sig förstådd på engelska

Bedömningsuppgift 

Du kommer att bedömas utifrån ditt slutarbete som blir en barnbok.
- du visar att du kan formulera meningar i skrift
- du visar att du kan uttrycka dig i skrift
- du visar att du kan bearbeta & förbättra dina meningar

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan skriva ord, fraser och meningar. 
Du kommer att visa att du kan förbättra dina meningar med hjälp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska

Du har en bit kvar
Du klarar av uppgifterna med viss säkerhet
Du klarar av uppgifterna med relativt god säkerhet
Du klarar av uppgifterna med mycket god säkerhet
skriva enkel text
Du visar att du kan formulera meningar i skrift
skriva enkel text
Du visar att du kan uttrycka dig i skrift
skriva enkel text
Du visar att du kan bearbeta & förbättra dina meningar