👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högkulturer och antiken

Skapad 2017-01-09 13:02 i Stordammens skola Uppsala
Högkulturer och antiken
Grundskola 7 Historia
För mellan 6000 och 4000 år sedan växte världens första högkulturer fram. Det skedde vid de stora floderna Nilen, Eurfrat, Tigris, Indus och Gula floden.Högkulturernas folk byggde stora städer, uppfann skrivkonsten och stiftade lagar.

Innehåll

Tid: 5 veckor

Du ska kunna:

 • Resonera kring olika källors trovärdighet
 • Beskriva vad en högkultur är och ge exempel på tidiga högkulturer i olika delar av världen
 • Beskriva fördelar och nackdelar med att högkulturerna uppstod och människor blev bofasta bönder och hur levnadsvillkoren för olika grupper av människor förändrades.
 • Redogöra för spår av antiken som finns kvar idag.
 • Berätta om några personer under den här tiden som har spelat roll för oss idag.
 • Förklara varför Romarriket blev ett imperium samt varför romarriket gick under
 • Göra jämförelser mellan dåtidens och dagens samhälle.
 • Kunna använda historiska begrepp

Så här ska du visa dina kunskaper:

Genom att vara aktiv på lektionerna

Ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris för högkulturer och antiken

1
2
3
Kunskaper om tidsperider
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer och antiken.
Resonemang (orsaker och konsekvens)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Du kan göra enkla jämförelser och beskriver samband mellan och inom olika antiken och idag på ett enkelt sätt.
Du kan göra utvecklade jämförelser och beskriver förhållande komplexa samband mellan antiken och idag på ett utvecklat sätt.
Du kan göra väl utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan och inom antiken och idag på ett väl utvecklat sätt.
Källor
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.