👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 5 HT 2017, Sång och Musikskapande "Sommarsång"

Skapad 2017-01-09 13:08 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Musik
Under det här arbetsområdet ska v i skriva egna texter om hur sommaren varit till melodin "Blinka lilla stjärna".

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Övergripande planering

Under 2 lektioner med följande moment:

 • Vi sjunger gemensamt "Blinka lilla stjärna".
 • Susanne visar hur hon har skrivit om texten så att den handlar om hur hennes sommar var. Eleverna får sjunga med i hennes text. 
 • Vi delar in oss i grupper och funderar över hur sommaren varit. Varje elev i gruppen försöker att formulera sin egen upplevelse så att texten passar till melodin. Hela gruppen hjälper till att sjunga igenom texten och se om det hela stämmer.
 • När gruppen är färdig med sina texter framförs de för de andra i klassen. 
 • Hela klassen sjunger därefter gemensamt igenom allas bidrag.

Centralt innehåll

Vi arbetar med följande delar ur läroplanens centrala innehåll i ämnet musik under arbetsområdet: 

Bedömning.

Fortlöpande under lektionerna då vi arbetar med vårt skrivande på olika sätt och vid själva redovisningen av gruppernas sånger kommer jag att bedöma två aspekter i bedömningsmatrisen:

 • Sång
 • Att skapa musik

Kunskapskrav

Så här formuleras kravet för godkänd nivå i de två kunskapskrav som bedöms under arbetsområdet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6