👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tecken som stöd i vardagen

Skapad 2017-01-09 13:10 i Jakobsgårdskolan Borlänge
I en liten grupp jobbar vi med att befästa samt lära oss nya tecken som är aktuella i vardagen.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Använda funktionella tecken som främjar elevens förmåga att förmedla sig.

Innehåll

Kursplanens syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att tillämpa och utveckla sin förmåga att kommunicera med tecken som stöd. Undervisningen ska stimulera elevernas vilja att ta emot och tolka kommunikation. De ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå.

Du ska utveckla - konkretisering av syfte

Genom undervisningen i tecken som stöd ges du möjlighet att utveckla din förmåga att

- titta på den som tecknar till dig,
- förstå vad andra tecknar,
- visa att du har förstått eller inte förstått,
- vara tydlig med att visa vem du tecknar till,
- teckna så att andra förstår,
- avgöra om andra har förstått vad du tecknar,
- samspela med en eller flera personer i olika teckensituationer. 

Undervisning/arbetssätt

I under skoldagen använda tecken i naturliga sammanhang. Veckans tecken som man arbetar med under veckan på ett fördjupandesätt.

Kommer att bedöma/dokumentation

Din förmåga att förstå tecken, att använda tecken och att samspela kommer att bedömas utifrån grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9

Matriser

KOM
Tecken som stöd i vardagen

Tecken som stöd i vardagen.

 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Titta på den som tecknar till dig.
 • KOM  7-9
Tolkar andras avsikter i samspel och visar det genom att rikta din uppmärksamhet mot den som tecknar.
Visar tydligt att du uppfattar att det är dig personen teckar till och riktar då din uppmärksamhet dit. Upprätthåller även kommunikationen.
Förstår vad andra tecknar och kan visa det.
 • KOM  7-9
 • KOM  7-9
Samspelar genom att reagera igenkännande på tecken vi tränat.
Förstår vad andra tecknar och kan visa det genom tal/skrift, bild/symbol eller på annat sätt (t.ex. nicka).
Är tydlig med vem du tecknar till.
 • KOM  7-9
Kan påbörja kommunikation och med stöd från en vuxen rikta den till någon speciell, verbalt eller med kroppkontakt (t.ex. med ögonen eller händerna).
Vet att du ska vända dig mot den du tecknar till och börjar inte kommunicera förrän han/hon tittar på dig.
Tecknar så att andra förstår.
 • KOM  7-9
 • KOM  7-9
Med varierande (fysiskt, verbalt) stöd från en vuxen kan du teckna så att andra förstår. Du kan härma tecken som den vuxne visar.
Du kan själv teckna många ord och upprätthåller kommunikationen tills du ser att den andre förstår eller visar att han/hon inte kan tecknet.
Samspela med en eller flera.
 • KOM  7-9
 • KOM  7-9
Kan påbörja och avsluta kommunikation och använder dagligen något tecken som uttrycker egna avsikter, behov eller känslor. Deltar i samtal, spel m.m. och tolkar andras avsikter genom att samspela och kommunicera med en eller flera.
Kan påbörja, upprätthålla och avsluta kommunikation och använder/förstår tecken i det dagliga samspelet med andra. Kan fråga och svara på frågor med tecken som stöd. Tolkar andras avsikter, behov eller känslor.