Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande på Hyddans förskola Igelkotten 2016/2017

Skapad 2017-01-09 13:49 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Exempel
Förskola
På Hyddans förskolan erbjuder vi barnen en lustfylld och stimulerande miljö. Här får barnen möjlighet att utveckla sin nyfikenhet i den pedagogiska verksamheten. Miljön är genomtänkt uppbyggd och materialet tillgängligt för barnen, vilket är tänkt att inspirera till utforskande lek. Miljön är föränderlig efter barnens intresse och verksamhetens behov. Vi ser barnen som kompetenta och utgår från att de själva kan, men att de behöver stöttning och inspiration på vägen. Vi är sedan 2014 certifierade med Grön Flagg som är ett av de verktyg vi använder i vårt miljöarbete för hållbar utveckling.

Innehåll

 Vi jobbar med Grön flagg där årets tema är vind. Tillsammans gör vi olika experiment i både stor och liten grupp, ute och inne. Barnen får uppleva vind på många olika sätt och bilda sig en uppfattning om vad vind kan användas till.

 Vi har många olika modersmål på igelkotten. Som en del i att alla barn sak känna stolthet och tillhörighet namnger vi frukter och räknar på olika språk.Vi arbetar också med TAKK och veckans tecken.

På matteleken har vi pratat om geometriska figurer och barnen har fått bygga egna av naturmaterial. Vi har handlat med pengar på samlingar och därefter skapat en egen affär där barnen lekt affär och handlat med leksakspengar.

Varje vecka har vi gymnastik antingen ute eller inne, Den kan innehålla olika pjättlekar, bollekar, redskapsbana, gymnastikband etc.

Vi har skapande verksamhet i olika former.

Vi odlar, komposterar och lämnar material till återvinning.

 

 Kännetecken

Utforska / experimentera

Konstruera / skapa

Kommunikation

Kretslopp

Rörelse

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: