Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av modern klassisk musik

Skapad 2017-01-09 14:01 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
En analys mellan moderna klassisk musik och den traditionella klassiska musiken från Barocken, W.Klassicismen och Romantiken.
Grundskola 8 – 9 Musik
Idag kommer vi främst i kontakt med den klassiska musiken genom stora filmer, spel eller reklamfilmer. I detta avsnitt kommer ni att analysera och leta efter likheter i den klassiska musiken från 1600-tal till början av 1900-talet.

Innehåll

Först går vi tillsammans igenom musikhistorien, lyssnar på klassiska verk och ser på likheter, skillnader samt olika karaktärsdrag. Vi diskuterar även vilken plats musiken tagit i samhället.

Efter genomgång kommer eleverna att delas in i grupper och:

1. välj ett par korta avsnitt från moderna klassisk musik. Ex) från filmer som Star Wars, Sagan om ringen eller spel.

2. Eleverna ska lyssna efter olika karaktärsdrag och dra tydliga paralleller med de olika epokerna (Barock, Wienklassicism och Romantik)

3. Eleverna skriver ner ett utkast som de går igenom med läraren för att säkerställa att de är på "rätt väg".

4. Eleverna planerar en radioshow och spelar in sin redovisning på en Ipad.

5. Redovisningen lämnas in på en av medlemmarnas unikumkonto. Skriv även i kommentarsfältet vilka elever som ingår i gruppen!

Uppgifter

 • Inlämning Manus Musikhistoria

 • Inlämning musikhistoria-podden

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
  Mu  E 9

Matriser

Mu
Musikhistoria Varlaskolan år 9 (enligt Lgr11)

På väg mot
E
E
C
A
Musikhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: