Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4 vt 2019

Skapad 2017-01-09 14:04 i Östra skolan Söderhamn
Medeltiden - livet i Norden. Från Svea Rikes grundande och Nordens kristnande till Vasatidens början.
Grundskola 5 Historia
Medeltiden var en period mellan åren 1050-1523. När vi läser om Medeltiden ska vi prata,läsa och samtala om kyrkan, klostren, de fyra stånden, digerdöden och mycket mer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om att det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

 • självhushållning
 • stormän
 • nunnor
 • adel
 • borgare
 • kloster
 • köpmän
 • hantverkare
 • kyrka
 • skatt
 • munkar
 • digerdöden
 • ståndsamhället

Mål 

Mål för arbetet med medeltiden 

Du ska kunna och ska känna till:

* Mellan vilka år Medeltiden var.

* Kyrkans betydelse.

* Att Sverige blev ett kristet land.

* Vilka Birger Jarl, Magnus Ladelås, Magnus Eriksson och drottning Margareta var. 

* Hur städer började växa fram och hur de såg ut och fungerade.

* Lag och ordning i samhället under medeltiden.

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

* Stockholms blodbad

 

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.

Arbetssätt

 • Se filmer och titta på powerpoint om Medeltiden
 • Läsa faktatexter
 • Parläsa faktatexter
 • Muntliga diskussioner och övningar
 • Genomgångar och egna arbeten
 • Resonera kring fakta
 • Jobba med ord och begrepp

Bedömning

Jag bedömer;

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

-->
-->
Ny nivå
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du kan beskriva några viktiga personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick.
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du kan beskriva några viktiga händelser under medeltiden.
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du vet vad de fyra stånden är och vad som utmärkte dem och hur de levde i de olika stånden.
 • Hi  4-6
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad alla stånden heter och kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Förmåga: Reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om handel. Du kan på ett enkelt sätt berätta om varför städer fanns nära hav och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om handel. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om varför städer fanns nära hav och vilka varor vi handlade med.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om handel. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om varför städer fanns nära hav och vilka varor vi handlade med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: