👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marie Planera, genomföra och utvärdera en idrottslektion

Skapad 2017-01-09 14:08 i Östra skolan Söderhamn
Du ska ensam eller med en klasskamrat planera, genomföra och utvärdera en idrottslektion.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
I en period nu kommer vi nu att planera, genomföra och utvärdera en idrottslektion.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • planera en lektion.
 • leda och genomföra lektionen.
 • lyssna på klasskompisarnas utvärdering för att utvecklas.

Det här ska vi göra:

 • Planera vilka aktiviteter ni ska genomföra. Vilket material behövs, beräkna tidsåtgången.
 • Led klassen genom aktiviteterna. Berätta varför de får göra saker. Vad är syftet med aktiviteterna, finns det skaderisker och hur kan de i så fall förebyggas etc.
 • Utvärdera ditt och klasskamraternas arbete. Vad gick bra och vad kan ni tänka på till nästa gång. Lära dig av ditt eget arbete, av klassens och lärarens respons.

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att planera, organisera och leda en lektion.
 • din förmåga att samtala om förebyggande av skador och ditt resonemang varför vi gör planerade aktiviteter.
 • din förmåga att utvärdera ditt arbete och utvärdera andras arbete.

Uppgifter

 • Idrottslektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Tyresö Idrott och hälsa 4-6 Skolverksmodell MED indelning av förmågor

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Delta & anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **till viss del** till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **relativt väl** till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser **väl** till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven **till viss del** sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **relativt väl** till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser **väl** till takt och rytm.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och **till viss del** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och **relativt väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och **väl** underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **viss** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **relativt god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med **god** anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med **viss** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med **relativt god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med **god** säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6
Förebygga skador
Eleven kan ge **enkla** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge **utvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge **välutvecklade** beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.