Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4, VT17

Skapad 2017-01-09 14:31 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 4 Engelska

Innehåll

 

Efter avslutad kunskapsområde ska eleven kunna:

- Visa förståelse efter angivna instruktioner

- kunna berätta något du förberett i grupp eller i helklass. 

- kunna förbättra sitt arbete.

 

 

Hur ska undervisningen bedrivas:

Vi kommer läsa enkla engelska texter.

Vi kommer lyssna till tydligt talad engelska

Vi kommer föra enkla dialoger. 

Vi kommer göra enkla och muntliga framställningar. 

Vi kommer få chansen att öva på att bearbeta och redigera skriftliga framställningar. 

 

Hur ska bedömningen gå till:

Du blir bedömd utifrån dina presentationer.

Du blir bedömd utifrån hur du presterar på förhör.

Du blir bedömd på hur du bearbetar dina arbeten. 

Du blir bedömd på hur aktiv du är under lektionerna. 

 

 
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska åk4

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
Du kan förstå det viktigaste innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Läsa och förstå
Du kan förstå enkla texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Du kan förstå texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Du förstår olika texter om vardagliga och för dig bekanta ämnen.
Formulera sig i muntliga framställningar
Du kan delta i enkla samtal och dialoger med begripliga fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt och sammanhängande i samtal och dialoger.
Du kan delta i både förberedda och inte förberedda samtal på ett begripligt och sammanhängande sätt.
Redogöra, kommentera och agera
Du kan förstå och följa enkla budskap och instruktioner.
Du kan förstå och följa budskap och instruktioner.
Du kan förstå och följa längre budskap och instruktioner.
Språkliga strategier Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier
Anpassa och bearbeta språket Kunna bearbeta och förbättra egna texter och muntliga framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation
Kan göra enstaka enkla förbättringar.
Kan göra enkla förbättringar
Kan göra enkla förbättringar. Kan i någon mån anpassa språket till syfta, mottagare och situation.
Kommunicera Formulera sig muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: