Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden- Karl Johanstiden 1718- ca 1850

Skapad 2017-01-09 15:03 i Lackarebäcksskolan personal Mölndals Stad
Frihetstid- KarlJohanstd, årskurs 6, vt
Grundskola 1 – 6 Historia
Vad menas med frihetstid? Vad har hattar och mössor med detta att göra? Kan man dö av att äta semlor? Detta och mycket mer om hur det var att leva i Sverige under denna tid kommer att tas upp.

Innehåll

Syfte

Vi ska lära oss att kritiskt granska fakta, analysera och använda oss av denna för att skapa kunskap om historia.

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Hi 4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
 • Hi 4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa och förstå texter från läroböcker och internet.

Vi lär oss att sammanfatta texter och ta fram relevant fakta.

Vi ser filmer och presentationer.

Vi diskuterar ämnet i grupper och i helklass.

VI avslutar med ett skriftligt prov utifrån det vi tagit upp på lektionstid.

 

Det här kommer vi att bedöma:

Deltagande i diskussioner på lektionstid

Förmåga att förstå och använda texter som är anpassade för åldern.

Resultatet på det skriftliga provet.

 

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Uppgifter

 • Frihetstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: