👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräcknoveller

Skapad 2017-01-09 15:11 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Det är dags att repetera noveller. Denna gång med skräck som tema.

Innehåll

 

Vad, hur och varför?

Vi ska lära oss att skriva noveller och arbeta med texter på olika sätt. Du får träna på att formulera dina tankar i skrift och anpassa ditt språk för att passa syftet du har.

Ni ska få planera er novell nogrannt för att sedan skriva ett utkast. Genom respons från både kamrater och lärare ska detta utkast så småningom bli en färdig novell. Vi arbetar först genom att skriva för hand och sedan redigering ("renskrivning") på iPad.

Skräck

Denna gång är det skräck det ska handla om. Hur kan man göra för att skriva något som är läskigt? Vad är det som känns läskigt och hur kan otäcka saker beskrivas så att läsaren får rysningar?

Matriser

Sv SvA
Skräcknoveller

F
E
C
A
Innehåll
Du når inte kraven för E på förmågan.
Om du har fått en uppgifts-instruktion har du gjort det som efterfrågades i den. Dina tankegångar framgår. Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser. Novellen har en enkel spänningskurva. Du behandlar ämnet för din novell på ett enkelt sätt.
Om du har fått en uppgifts-instruktion har du gjort det som efterfrågades i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer och händelser. Novellen har en förhållan-devis komplex spännings-kurva. Du behandlar ämnet för din novell på ett utvecklat sätt.
Om du har fått en uppgifts-instruktion har du gjort det som efterfrågades i den. Dina tankegångar framgår tydligt. Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och händelser. Novellen har en komplex spänningskurva. Du behandlar ämnet för din novell på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Struktur och textbindning
Du når inte kraven för E på förmågan.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad text-bindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten har en struktur som passar en novell t.ex. att du använder titel, inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning. Din text är styckeindelad. Du har ett relativt väl fungerande berättar-perspektiv.
Texten är sammanhängande med välutvecklad text-bindning t.ex. är det lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning, konflikt och avslutning med konfliktens lösning. Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Språk, stil och normer
Du når inte kraven för E på förmågan.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träff-säkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och in-leder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Kamratrespons
Du når inte kraven för E på förmågan.
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
För elever som läser SvA
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar i huvudsak. Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar relativt väl. Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnes-relaterat språk.
Du kan använda strategier för att göra dig förstådd om sådana behövs. Strategierna fungerar väl. Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.