Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken - det gamla Grekland

Skapad 2017-01-09 15:35 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 7 Historia
Redan de gamla grekerna... är ett uttryck som bland annat används för att visa att något har skett under en lång tid. Under Antiken uppkom mycket av det vi faktiskt har kvar än idag när det gäller vetenskap, politik och kultur. Det finns alltså stor anledning att göra ett nedslag i denna del av historien också för att förstå vår nutid.

Innehåll

 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din kunskap om begreppet antiken.
 • Din förståelse för antikens betydelse för Europas fortsatta utveckling inom skilda områden t ex demokrati, teater, idrott, konst och vetenskap.
 • Din förståelse för människans levnadsvillkor under antiken
 • KUNSKAP OCH BEGREPP; förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • KUNSKAP OCH BEGREPP; förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • ANALYS; förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • ANALYS; förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
 • RESONEMANG; förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • KÄLLKRITIK; förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Undervisningen kommer att innehålla gemensamma genomgångar, egna studier, film och diskussioner. Tänk på att den muntliga delen är lika viktig som det andra.

Filmer:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5912-sv

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5912-ox 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V 925 

Bedömningar

Vi bedömer din förmåga att:

 • KUNSKAP OCH BEGREPP; förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • KUNSKAP OCH BEGREPP; förmågan att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
 • ANALYS; förmågan att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
 • ANALYS; förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Hi Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Centralt innehåll
 • Hi  7-9 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Hi  7-9 Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: