Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande- Språk och kommunikation

Skapad 2017-01-09 15:57 i Höjdens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Rim och ramsor, gåtor samt tecken som stöd. Vecka 3-13

Innehåll

Mål från styrdokument

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Utifrån observationsmaterialet TRAS behöver vi arbeta med:

*Rim och ramsor

*Gåtor

*Tecken som stöd

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 

  • Deltar i rim och ramsor
  • Spontant rimmar
  • de äldre förstår/berättar gåtor
  • använder tecken till rim o ramsorna

Insatser för att nå målet

*Dagliga/spontana rim o ramsor tex matramsa samt vid samlingar.

*Läsa gåtor för de äldsta barnen

*Förklara gåtans "hemlighet"

*Arbetsmaterial med tecken som stöd 

 

Litteratur/forskningsanknytning

*olika arbetsmaterial samt internet

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogisk dokumentation, dagliga samtal, barnens intresse

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via blogg på Unikum om varför förskolan arbetar med valt fokusområde. Kontinuerligt informera om arbetets utveckling via bloggen och aktivt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten. Föräldrarna får gärna uppmuntra sina barn hemma med rim o ramsor samt gåtor.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Organisera tvärgrupper

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: