Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2017-01-09 16:09 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Bild
/>Vem har gjort dem? Varför? Hur gjordes de?

Kan du skapa något liknande, eller har du en ännu bättre idé om hur man kan använda material och tekniker för att berätta något eller bara skapa något vackert eller intressant

Innehåll

Syfte och centralt innehåll


Undervisningens innehåll

Vad?
Du kommer att få
- göra bilder med olika tekniker som t.ex vattenfärger, pastellkritor, tusch och collage.
- lära dig en del om kända konstnärer och deras bilder.
- lära dig grunderna i färglära när vi jobbar med grundfärger och färgcirkeln.
- arbeta med djupverkan; nära och långt ifrån.
- träna på att tolka och analysera bilder av olika slag.
- träna på att förbättra bilder med hjälp av respons.
- träna på att utvärdera ditt arbete.

Hur?
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få tydliga instruktioner till arbete med bilder/former av olika slag. Du kommer regelbundet att få reflektera över vad du lärt dig och hur arbetet gått. Du kommer också att träna på att ge och få kamratrespons och förbättra dina bilder utifrån det.

Du visar att du kan genom att:

• Framställa bilder genom att använda olika tekniker, verktyg och material och presentera dem för andra, t ex klassen.
• Ta och ge respons och visa att du vill utvecklas genom att omarbeta bilder.
• Delta i diskussioner utifrån bilder från olika tider och kulturer.
• Utvärdera bildarbeten, muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunicera med bilder.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser och genomarbetade uttrycksformer.
Jag har svårt att skapa bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Budskapet går inte riktigt fram.
Jag kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Jag har en tanke med budskapet men bilderna kan behöva lite förklaring.
Jag kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Jag har ett tydligt budskap som många förstår.
Jag kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om. Jag har ett tydligt budskap utifrån en personlig idé som många förstår.
Redskap för bildframställning.
Du kan i arbetet använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa uttryck.
Jag är ovan att hantera material och tekniker och måste träna mer.
Jag använder den teknik, de verktyg och de material jag trivs bäst med. Bör träna lite mer.
Jag väljer teknik, verktyg och material som passar med det uttryck jag vill få fram.
Jag använder olika tekniker, verktyg och material på ett självsäkert och varierat sätt. Jag har många idéer som jag använder för att skapa olika uttryck.
Bildkombination
Du kan kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
Jag har svårt att sätta ihop linjer och färger och göra placeringar på bildytan.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt. Jag skapar bilder med olika djup.
Jag kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt. Jag skapar bilder med olika djup och överskärningar
Idéutveckling.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Jag kan inte hitta på egna idéer. Jag kopierar andras bilder.
Jag kan med lärarens hjälp få en idé eller göra en bild jag kommer på.
Jag har egna idéer men behöver stöd från läraren. Jag funderar över olika lösningar.
Jag har egna idéer och behöver ingen hjälp för att komma vidare. Jag funderar över olika lösningar och väljer en personlig.
Arbetsprocess.
Du kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Jag ger lätt upp. Jag utnyttjar inte tiden och hinner inte alltid bli klar.
Jag gör de uppgifter som ges. Jag kan följa instruktioner ett steg i taget. Jag blir klar i tid.
Jag prövar olika lösningar inom områden som jag känner mig säker på. Jag kan följa instruktioner i flera steg. Jag utnyttjar tiden bra.
Jag prövar på olika lösningar och vågar fullfölja mina idéer. Jag följer instruktioner och kommer även med egna idéer. Jag utnyttjar tiden maximalt.
Bildpresentation.
Du kan presentera dina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
Jag hinner inte alltid klart med mina uppgifter. Jag vill inte gärna visa andra vad jag har gjort.
Jag kan presentera mina arbeten för andra och kan anpassa redovisningen till sammanhanget på ett ganska bra sätt.
Jag kan presentera mina arbeten för andra och beskriva vad jag har gjort. Jag anpassar redovisningen till sammanhanget på ett bra sätt.
Jag kan presentera mina arbeten för andra och beskriva hur jag gjort och mina tankar och idéer. Jag anpassar redovisningen till sammanhanget på ett mycket bra sätt.
Utvärdering.
Du kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Jag har svårt att utvärdera mitt arbete och svårt att bedöma kvaliteten på mina uppgifter.
Jag kan berätta enkelt och kort om vad jag har arbetat med och enkelt beskriva hur mitt bildarbete blev.
Jag kan berätta och beskriva om vad jag har arbetat med och enkelt beskriva varför mitt bildarbete blev som det blev.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om hur jag har arbetat och förklara hur mitt val av teknik har påverkat resultatetet.
Bildanalys.
Du kan föra resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag har svårt att se vad en bild berättar.
Jag ser vad bilden berättar.
Jag ser vad bilden berättar och kan med hjälp förstå det underförstådda budskapet.
Jag kan läsa bilders underförstådda budskap och förklara det. Jag kan dra egna slutsatser utifrån egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: