Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det hemliga ägget

Skapad 2017-01-09 20:41 i Långareds skola Alingsås
Det hemliga ägget- ett arbetsområde där eleven får möjlighet att utveckla sin läsning, skrivning och sin förmåga att samtala och redogöra.
Grundskola 1 Svenska
Under kommande veckor kommer du få möjlighet att utveckla din läsning, skrivning och din förmåga att samtala och redogöra.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi arbeta med det hemliga ägget i svenska. Du kommer få möjlighet att jobba med olika uppgifter där du tränar på din förmåga att läsa, skriva och berätta. Arbetet utgår från boken "Spökägget"- Att läsa och skriva i förskola och skola. 

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Lgr 11

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- beskriva vilka regler som du tycker är bra för att kunna ta hand om ägget på bästa sätt. 

- förklara hur ett frågetecken ser ut och när det används.

- skriva en fråga utifrån en bild. 

- beskriva en bild med en mening.

- skriva en punktlista med regler för ägget.

- skriva ett kort brev till ägget. 

- återberätta något viktigt ur en berättelse så att en kompis förstår.

- skriva för hand så att en kompis kan läsa. 

Undervisning:

Lektion 1

Ett ägg har landat i vårt klassrum med en informationslapp. Vad står det på lappen? Hur ska vi göra för att på bästa sätt ta hand om det? Behöver vi ha några regler? Vi arbetar utifrån EPA (Enskilt- Par- Alla). Du börjar med att tänka själv, därefter pratar du tillsammans med en kompis om vilka regler ni tycker vore bra att ha och slutligen får alla berätta vad de kommit fram till i paren. Läraren sammanfattar och visar därefter hur man skriver en punktlista. Slutligen får eleverna själva prova att skriva en lista med vilka regler vi kommit fram till är bra att ha för ägget.

Lektion 2

Hur har ägget landat här i vårt klassrum? Vi pratar och diskuterar. Vad finns i ägget? Är det en...? Är det ett? Vi skriver frågor och sätter ut frågetecken i våra meningar. Vi skriver tillsammans några olika förslag på tavlan. Därefter ritar du en bild på vad du tror att det är i ägget och skriver en fråga till. 

Lektion 3

Vad är det där inne i ägget och när ska det kläckas? Vi gör en sammanställning i ett diagram över när vi tror att det kommer kläckas. Vi tränar oss på att beskriva det som vi tror är i ägget. Läraren visar på tavlan hur man gör en skriftlig beskrivning. Du skriver din beskrivning utifrån din bild som du ritade vid förra lektionstillfället. 

Lektion 4

Vi läser tillsammans Elsa Beskows Solägget. Vi gör tillsammans kopplingar mellan texten och jämför med egna erfarenheter. Eleverna återberättar därefter sagan för varandra och slutligen sammanfattar vi den tillsammans. Till sist får alla barn rita en bild och skriva en mening till bilden utifrån vad de kommer ihåg bäst från sagan. Därefter placerar vi bilderna i kronologisk ordning. 

Lektion 5

Ägget kläcks! Vi sjunger för figuren och säger "Hej!". Men var ska figuren som kommit ut ur ägget bo? Vid figuren ligger också ett meddelande. Figuren vet inte vad den heter. Vi hjälper till att komma på namn. Eleverna diskuterar två och två och lämnar tillsammans förslag på post- it- lappar. Vi sammanfattar förslagen och skriver ett gemensamt brev till figuren på datorn. 

Lektion 6

Figuren har svarat och vi vet nu vad den vill heta. Men vad betyder egentligen ditt namn och varför har du fått det? Läraren berättar om sitt namn och visar hur du ska skriva om ditt. Att berätta om ditt namn blir läxa till nästa vecka. Vi gör ett bokstavsdiagram över bokstäverna i våra namn. Vi skriver ner namnen för att därefter klippa ut dem och placera dem i diagrammet.

Lektion 7

Vi har säkert många frågor till vår figur. För att kunna ställa dessa frågor är det enklast att sammanfatta dem i ett brev till vår figur. Läraren går igenom hur man skriver brev och vad man ska tänka på. Därefter skriver eleverna egna brev till figuren.  

Lektion 8

Kanske har vi fått svar på våra brev? Vi läser breven och pratar om det vi fått veta. Vi läser en saga som passar till vår figur. Vi använder de olika lässtrategierna för att förstå sagan bättre.

Lektion 9

Träna på att skriva en punktlista. Nu har vi fått veta mycket om vår figur. Men vad vet vår figur om oss? Vi skriver ner våra favoriter i en punktlista. Vi gör en tankekarta tillsammans med olika favoriter. 

Mina favoriter

 

 • Grön färg

 • Apelsin

 • Sura godisar

 • Jeans

 • Hund

Lektion 10

Vår figur kommer med en frågeställning. Vad är busig?

 

Eleverna tränar på förmågan att förklara för varandra. Finns det roliga eller tråkiga bus? För vem är det roligt?

Eleverna börjar muntligt för att sedan skriva ner sina förslag i gruppen på ett papper. Slutligen redovisar grupperna vad de kommit fram till.

Arbeta enligt EPA.

Vi sammanställer tillsammans vad eleverna kommit fram till i ett gemensamt dokument och skickar till “Lilla Bu”.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Det hemliga ägget

Nivå 1
Med stöd av vuxen
Nivå 2
Godtagbar
- samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Du kan med stöd av en vuxen beskriva vilka regler som du tycker är bra för att kunna ta hand om ägget på bästa sätt.
Du kan på egen hand beskriva vilka regler som du tycker är bra för att kunna ta hand om ägget på bästa sätt.
- känna till hur ett frågetecken ser ut och vet att det används när man skriver en fråga.
Du kan med stöd av en vuxen beskriva hur ett frågetecken ser ut.
Du känner till hur ett frågetecken ser ut och vet att det används när man skriver en fråga.
- kunna skriva en fråga utifrån en bild.
Du kan med stöd av en vuxen skriva en fråga utifrån en bild.
Du kan skriva en fråga utifrån en bild.
- kunna beskriva en bild med en mening.
Du kan med stöd av en vuxen beskriva en bild med en mening.
Du kan beskriva en bild med en mening.
- kunna skriva en punktlista med regler för ägget.
Du kan med stöd av en vuxen skriva en punktlista med regler för ägget.
Du kan skriva en punktlista med regler för ägget.
- kunna skriva ett kort brev.
Du kan med stöd av en vuxen skriva ett kort brev.
Du kan skriva ett kort brev.
- kunna återberätta något viktigt ur en berättelse så att en kompis förstår.
Du kan med stöd av en vuxen återberätta något viktigt ur en berättelse så att en kompis förstår.
Du kan återberätta något viktigt ur en berättelse så att en kompis förstår.
- kunna skriva för hand så att en kompis kan läsa.
Du kan med stöd av en vuxen skriva för hand så att en kompis kan läsa.
Du kan skriva för hand så att en kompis kan läsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: