Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blixten

Skapad 2017-01-10 11:08 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 1 Idrott och hälsa Svenska
Övergripande mål med vår fritidsverksamhet på blixten. Fritidshem för förskolan. Vår målsättning är att ge dem en meningsfull fritidsverksamhet som ger dem chansen att utveckla motorik, socialtbeteende, kroppskontroll och mentalutveckling.

Innehåll

Vad är målet med vår verksamhet på Blixten VT-17?
Vår målsättning är att ge dem en meningsfull fritidsverksamhet som ger barnen chansen att utveckla sin socialaförmåga, motorik och kreativitet. 

Att barnen skall samarbete och själva lösa konflikter. 

Ta personligt ansvar för att växa som medmänniska. 

Hur jobbar vi för att nå målen?

VI har kompissamtal och fritidsråd.

Vi har fritidsgympa.

Vila

Vi leker lekar som främjar deras samarbetsförmåga och kamratskap.

Fri lek

Pyssel  

Utevistelse

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?
din förmåga att:

 • Din förmåga att visualisera och förverkliga en uppgift.
 • Din motorik och finmotorik.
 • Din fantasi.
 • Din förmåga att samarbeta och lösa problem i grupp. 
 • Din kroppskontroll.
 • Självinsikt och att växa med dina insikter.
 • Beskriva och ge exempel på vad som hänt utifrån dig själv.
 • Ge exempel på hur du hade kunnat göra istället och hur du skall göra om situationen uppstår igen.
 • Tala för dig själv och ta ansvar för ditt eget agerande.
 • Ta personligt ansvar för dig själv i gruppsammanhang. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: