Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2017-01-10 11:37 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Vad är ett kretslopp?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska få prova att utföra enkla experiment om vatten.

Du ska träna dig på att ställa en hypotes.

Du ska få lära dig hur du kan dokumentera din undersökning med bild och text.

Vi ska träna oss på att diskutera undersökningens resultat.

Du ska få lära dig begreppen fast, flytande och gas.

Du ska få lära dig vad vattnets kretslopp är.

 

Hur ska jag lära mig?

Genomföra undersökningar med vatten.

Arbeta med naturvetenskapliga metoder som att ställa hypotes, redovisa resultat.

Samtala, diskutera och få träning i att dra slutsatser av undersökningarna.

Titta på film.

Läsa faktatexter tillsammans.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du ska kunna göra en dokumentation av en undersökning med hypotes och resultat.

Du ska med bildstöd kunna beskriva vattnets tre olika former - fast, flytande och gas.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Sof Vatten

Bedömningsmatris Vatten åk 1

Nivå 1
Nivå 2
Du ska kunna göra en dokumentation av en undersökning med hypotes och resultat.
Du dokumenterar din undersökning med stöd av vuxen. Du kan ställa en hypotes (vad kommer hända), skriva något om resultatet (vad hände) och skriva en enkel slutsats (varför jag tror att det hände).
Du dokumenterar på egen hand din undersökning. Du kan ställa en hypotes (vad kommer att hända), skriva något om resultatet (vad hände) och skriva en enkel slutsats (varför jag trot att det hände).
Du ska kunna begreppen kopplade till vattnets olika former, fast, flytande och gas.
Du kan med bildstöd beskriva vattnets tre former (fast, flytande och gas).
Du kan med bildstöd utförligt beskriva vattnets tre former(fast, flytande och gas).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: