Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wir kaufen Kleider

Skapad 2017-01-10 12:59 i Tunabergsskolan Uppsala
Till kapitel 1 i Der Sprung 3
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I de här kapitlen får du bland annat lära dig en massa klädesplagg och att prata om och beskriva kläder.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • läsa och lyssna på texter som tar upp kläder och fraser man kan använda när man ska handla kläder
 • skriva och spela upp dialoger från en klädbutik
 • träna på att ge komplimanger om andras kläder
 • träna på att säga vad man tycker om olika kläder
 • lära sig några verb som slutar på -ieren
 • träna på motsatsord
 • grammatikrepetition: verb med omljud (lesen, sehen, essen, geben, nehmen, sprechen, treffen, fahren, schlafen, laufen) samt böja dem i presens och perfekt
 • grammatikrepetition: böja verb i presens och perfekt
 • Ny grammatik: prepositioner som styr ackusativ och prepositioner som styr dativ

 

 

 

Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna;

 • Genom skriftliga och muntliga uppgifter, hörövningar
 • Prov 27 februari 2019

 

 

Undervisning

Vi kommer att träna på ovanstående genom att

 • Lyssna och läsa
 • Prata och skriva

Lärobokens kapitel 3-4, textbok samt övningsbok.

Nyhetsprogram och tv-program på tyska, olika muntliga övningar, olika ordlekar mm.

 

Vad bedöms?

 • Din läsförståelse              
 • din hörförståelse              
 • din förmåga att uttrycka dig begripligt i tal och skrift och att använda dig av de ord, uttryck och grammatiska strukturer som vi gått igenom under arbetsområdet    

Matriser

M2
Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: