👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass -21/22

Skapad 2017-01-10 14:18 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola F Svenska
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna att på ett lustfyllt sätt få möjlighet att utveckla sin förmåga att använda det svenska språket på olika sätt, både muntligt och i skrift.

Innehåll

  Inledning

Året i förskoleklassen är en förberedelse för fortsatt utbildning där vi lägger grunden för den fortsatta språkliga utvecklingen. Detta ska ske på ett lustfyllt sätt.

  Syfte:

Syftet är att utveckla elevernas nyfikenhet och ge dem möjligheter att utveckla sitt intresse för sitt tal och skriftspråk.

   Mål:

 • Kunna känna igen och skriva sitt namn
 • Känna igen bokstavsljud och bokstäver.
 • Koppla ihop bokstavsljuden till enklare ord.
 • Ha en kännedom om språkets uppbyggnad med ord, meningar och ljud.
 • Kunna lyssna och återberätta genom tal och bild.
 • Våga prata i grupp, lyssna på andra och vänta på sin tur.
 • Känna tillit till sin egna förmåga.

 

 Hur:

Varje vecka jobbar vi med veckans bokstav. Vi ser på bokstavshissen eller livet i bokstavslandet på UR och befäster bokstavljuden på olika sätt.

Vi läser sagor, berättelser eller spelar spel där bokstäver är det centrala i innehållet.

Vi har en högläsnings bok, Kung Karon/Vips med tillhörande arbesbok. Vi läser ett kapitel i veckan där vi bl.a bearbetar svåra ord, återberättar, sjunger, ritar och skriver texter till.

Vi jobbar med lärplattor (bornholm, NE)

Vi arbetar med stenciler/arbetsblad

Vi låter eleverna hålla olika presentationer för varandra

Vi jobbar med kartläggningen utifrån bedömningsstödet i Förskoleklass

Vi jobbar med skapande utifrån veckans bokstav

Vi skriver faktatexter 

Vi skriver loggbok

Vi arbetar också efter Bornholmsmodellen.

 • Ljudar
 • Rim
 • Stavelser
 • Långa och korta ord
 • Vad är ett ord, vad är en mening.

 

Vi uppmuntrar barnen till att använda skriftspråket i leken.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -