Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel

Skapad 2017-01-10 15:26 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 7 – 9 Musik
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Musik 7-9

Ensemblespel 6-9

E
C
A
Kunskapskrav
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säker­het rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas­ och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärk­ samma vad som sker i musice­randet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instru­ment i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla me­lodier, bas­ och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordin­ strument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säker­ het rytm och tonhöjd. Eleven kan även spela enkla melodier, bas­ och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till hel­ heten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet. Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Sång
Deltar i sång.
Visar på relativt god tonsäkerhet och kan sjunga både solo och i grupp.
Sången följer med god säkerhet rytm och tonhöjd. Eleven använder sång som ett personligt uttrycksmedel.
Gitarr/Bas
Veta vart tonerna sitter på gitarr/bas. Kunna delta på ett enkelt sätt delta i gruppspel.
Kunna barré och visackord. Samt med god säkerhet följa med i gruppspelet.
Säkert användande av olika tekniker anpassade till musikstilen. Kompa med passande karaktär och byta ackord med mycket god timing.
Piano
Räkna ut Dur & moll ackord och kunna använda ackord i enklare form av gruppspel.
Lägga ackorden mellan "stolparna" och med god säkerhet delta i gruppspelet.
Lägga ackorden i minsta möjliga rörelse utifrån 3 olika startpositioner. Säkert användande av olika tekniker anpassade till musikstilen. Byta ackord med gott flyt.
Trummor
Kunna spela trumtakt 1-3.
Kunna växla trumkomp. Vara följsam och lyhörd i gruppspelet. Även kunna spela trumbreak anpassat till låten.
Spelar avancerade trumtakter och följer säkert dynamiken i gruppen.
Musikteori
Grundläggande kunskap om musikens byggstenar.
Relativt goda kunskaper om musikens byggstenar.
Mkt goda teoretiska kunskaper som eleven kan omsätta i praktiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: