Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Applikation, textilslöjd Åk 7

Skapad 2017-01-10 15:26 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Slöjd
I textilslöjden (period 1) kommer vi göra en" tablett" dekorerad med någon typ av applikation. Vi kommer att lära oss om vad som är viktigt att tänka på när man gör applikationer, hur olika tyg funkar på olika sätt och vad de olika typerna av materialen kallas. Vi kommer att lära oss om "fåll" (dubbel fåll).

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Syfte

Att lära ut att olika material funkar olika bra med varandra och hur de benämns.

Hur man planerar och dokumenterar

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om de möjligheter som finns med applikationer

Vi kommer att prata om vad som är viktigt när man skapar applikationer

Vi kommer att diskutera hur olika tyg fungerar olika bra ihop

Vi kommer att planera och dokumentera i en utvärdering

 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du skall kunna framställa en produkt utifrån en beskrivning.

Du skall kunna arbeta på rätt sätt med verktyg och redskap.

Du skall ha förmåga att bidra med egna idéer och kunna motivera för dem.

Du skall kunna fatta egna lämpliga lösningar som får arbetet att leda framåt.

Du skall ha förmåga att bedöma dina egna arbetsinsatser.

Du skall ha förmåga att tolka ditt egna slöjdföremål samt ha förmågan att föra resonemang kring färg, form och material.

Uppgifter

 • Uppgift 1: APPLIKATION Konkreta mål: Eleven skall -kunna i ord och bild presentera idèer samt planera slöjdarbetet………………. - kunna välja material, färg och form…………………………………………………………………. -kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt……………………………………. - kunna ta initiativ och egen ansvar……………………………………………………………………. -kunna beskriva slöjdprocessen med lämpliga ord och begrepp …………………………… Mål för kursen: • Träna eleven i praktiskt arbete inom området applikation. • Träna skapande med färg och form i textila material. • Ge en inblick i det textila kulturarv och dess tekniker. • Kunna använda lämpliga ord och begrepp. Studiematerial: Litteratur på området applikation, arbetsbeskrivningar och instruktionsböcker. Muntliga genomgångar. Arbetssätt: Ta reda på vad är applikation. Planera slutprodukt, färg och mönster. Välj en av de mönster du hittar i pärmar eller böcker. Du kan även rita själv. Skriv i planeringsblanketen material och verktyg. Genomför arbetet, skriv utverdering och lämna in. Bedömning: 1. Arbetsprocessen: Hur du planerar och presenterar ditt arbete. Hur beskriver du nästa moment (prova och omprova). Hur effektivt använder du tiden och hur sparsamt använder du material. 2. Redskap: Hur trär du symaskin och hur säker använder du redskap. Läs om applikation här och fördjupa dig hur arbetar man inom applikation i böcker du hittar på hyllan eller internet. Applikation är ett textilt handarbete. Tygbitar sys eller limmas fast på ett underlag i syfte att bli en bild eller ett mönster. På så sätt skiljer sig tekniken från lappteknik, där man bildar mönster genom att sy ihop tyglappar kant mot kant. Mönstret kan täcka hela bottentyget eller delar av det. Man kan dekorera kläder, handdukar, örngott, väskor mm. Som motiv kan det vara olika mönster t.ex. blommor, hjärtan, kända märke, filmfigurer eller initialer (bokstäver). Applikationer kan göras enkla eller mycket arbetade. Man kan använda spets, skinn, mocka, sammet eller vilket material som helst. Man kan sedan dekorera med t.ex pärlor, paljetter, nitar eller knappar.

 • Uppgift 1: APPLIKATION Konkreta mål: Eleven skall -kunna i ord och bild presentera idèer samt planera slöjdarbetet………………. - kunna välja material, färg och form…………………………………………………………………. -kunna arbeta efter olika instruktioner, välja lämpliga arbetsmetoder samt hantera redskap och verktyg på ett funktionellt sätt……………………………………. - kunna ta initiativ och egen ansvar……………………………………………………………………. -kunna beskriva slöjdprocessen med lämpliga ord och begrepp …………………………… Mål för kursen: • Träna eleven i praktiskt arbete inom området applikation. • Träna skapande med färg och form i textila material. • Ge en inblick i det textila kulturarv och dess tekniker. • Kunna använda lämpliga ord och begrepp. Studiematerial: Litteratur på området applikation, arbetsbeskrivningar och instruktionsböcker. Muntliga genomgångar. Arbetssätt: Ta reda på vad är applikation. Planera slutprodukt, färg och mönster. Välj en av de mönster du hittar i pärmar eller böcker. Du kan även rita själv. Skriv i planeringsblanketen material och verktyg. Genomför arbetet, skriv utverdering och lämna in. Bedömning: 1. Arbetsprocessen: Hur du planerar och presenterar ditt arbete. Hur beskriver du nästa moment (prova och omprova). Hur effektivt använder du tiden och hur sparsamt använder du material. 2. Redskap: Hur trär du symaskin och hur säker använder du redskap. Läs om applikation här och fördjupa dig hur arbetar man inom applikation i böcker du hittar på hyllan eller internet. Applikation är ett textilt handarbete. Tygbitar sys eller limmas fast på ett underlag i syfte att bli en bild eller ett mönster. På så sätt skiljer sig tekniken från lappteknik, där man bildar mönster genom att sy ihop tyglappar kant mot kant. Mönstret kan täcka hela bottentyget eller delar av det. Man kan dekorera kläder, handdukar, örngott, väskor mm. Som motiv kan det vara olika mönster t.ex. blommor, hjärtan, kända märke, filmfigurer eller initialer (bokstäver). Applikationer kan göras enkla eller mycket arbetade. Man kan använda spets, skinn, mocka, sammet eller vilket material som helst. Man kan sedan dekorera med t.ex pärlor, paljetter, nitar eller knappar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris, textilslöjd. år 7-9

E
C
A
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och om- pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: