👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2017-01-10 16:12 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 1 – 2 Matematik
Att lära sig läsa av analog och digital klocka

Innehåll

Det här ska vi lära:

-  läsa av hel, halv, kvart i och kvart över på en analog klocka.

-  läsa av hel, halv, kvart i och kvart över på en digital klocka.

Så här ska vi arbeta:

- I Prima matematik.

- Qnoddarna. 

- Konkret material, som till exempel små analoga klockor, lycko.

- Spel, som till exempel matematikormar och memory.  

- I olika situationer i skolan, till exempel när vi ska gå ut och in från rast. 

Så här ska du få visa:

- I din matematikbok. 

- Arbeta med Qnoddarna. 

- När du spelar spel. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningen gäller

Nivå 1
Nivå 2
Matematik tid:
Förmågan att avläsa tid på analog klocka
Du kan med hjälp läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en analog klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en analog klocka.
Matematik tid:
Förmågan att avläsa tid på digital klocka
Du kan med hjälp läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en digital klocka.
Du kan på egen hand läsa av hel och halv timme, samt kvart i och kvart över på en digital klocka.