👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gy Modersmål Bosniska kurs AT VT planering

Skapad 2017-01-10 20:20 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen i gymnasiet kurs 3 - Aktiv tvåspråkighet
Gymnasieskola Modersmål
Under den här terminen arbetar vi med nya tema som delvis eleverna har önskat sig eller som jag själv anser vara intressanta och lärorika. Vi fortsätter att träna språket med olika aktiviteter för att kunna bli bättre på att läsa, skriva, tala och lyssna. Samtidigt jämför vi bosniska och svenska med sina gemensamma och olika språkliga och kulturella drag. Tillsammans fortsätter vi att arbeta med rollspel, samspel med varandra och använda digitala verktyg.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur.

Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självförtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Undervisningen ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdets kultur och den svenska kulturen.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk i tal och skrift genom att arbeta processinriktat i samspel med andra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i skolan och samhället genom att undervisningen ska utgå från ett jämförande perspektiv på språket och kulturen.

 

Målet med undervisningen är att...

 

 • Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.
 • Informella brev som syftar till social kommunikation.
 • Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.
 • Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.
 • Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.
 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
 • Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
 • Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.

 Så här ska vi arbeta...

.
 • skriva egna texter av olika slag för olika syften och mottagare 
 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna
 • berätta, beskriva och förklara händelser framför gruppen
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva texter och göra rollspel

V VI kommer bedöma på vilket sätt du...

 • kan förstå innehåll i sitt modersmål såväl muntligt som skriftigt
 • kan redovisa, diskutera och kommentera innehåll
 • kan uttrycka tankar, känslor och åsikter så att innehållet blir begripligt och korrekt 

 

 • kan i samtal växla mellan vardagsspråk och skolspråk
 • kan skriva olika texter med anpassning till syfte, mottagare och situation och följer språkliga konventioner
 • kan utrycka och formulera sig med ett ordförråd som är relevant för sammanhanget 

 

 • kan läsa olika texter av vardaglig karaktär
 • kan redogöra innehållet i texten och tankar som läsningen har väckt
 • kan presentera i tal och skrift fakta om olika förhållanden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förståelse av modersmålet inom olika områden.
  Moe
 • Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd.
  Moe
 • Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd och med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons.
  Moe
 • Förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom.
  Moe
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i tal och skrift, till exempel med myndigheter, högskolor och arbetsgivare.
  Moe  -
 • Informella brev som syftar till social kommunikation.
  Moe  -
 • Ord- och begreppsförråd med särskild tonvikt på ord som hör till medborgarrollen och samhällslivet.
  Moe  -
 • Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.
  Moe  -
 • Översättning till modersmålet av olika blanketter som medborgare i Sverige använder.
  Moe  -
 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
  Moe  -
 • Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
  Moe  -
 • Kulturella företeelser och sevärdheter. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
  Moe  -