Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

In der Stadt VT-21 åk 7

Skapad 2017-01-10 20:38 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig ord för byggnader och platser i staden. Du ska också lära dig att förstå och själv kunna göra en vägbeskrivning. Här får du också fortsätta lära dig om olika typer av tilltal och verb i tyskan.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att 

 • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

Innehåll och arbetssätt

 • Ord för byggnader och andra platser i staden.
 • Fraser för att fråga efter och beskriva vägen till olika platser.
 • Lyssna på och läsa dialoger med vägbeskrivningar.
 • Artighetsfraser och tilltalsord.
 • Läsa och förstå en text om ”Der grüne Mann”
 • Läsa, förstå och sjunga en sång.
 • Fråga efter vägen och göra vägbeskrivningar utifrån en karta.
 • Fortsatt arbete med verb i presens så att du kan använda rätt verbformer.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Du kommer att få arbeta enskilt och i par/liten grupp. I vissa uppgifter kommer vi att använda datorstöd.

Bedömning

Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk kommer att bedömas i en hörförståelse som bland annat handlar om vägbeskrivningar. Jag kommer också att bedöma din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal genom att du tillsammans med en kamrat genomför en dialog där ni frågar efter och beskriver vägen med en karta som stöd.

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk

*Förmågan att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter *Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå
Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
A
Förmågan att förstå tal
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att......
Eleven visar sin förståelse genom att...... samt genom att med......resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet godtagbart
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer tillfredsställande
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer gott
Förmågan att förstå text
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att.......
samt genom att med......resultat agera utifrån budskap och instruktioner innehållet
i enkel form redogöra för och kommentera innehållet godtagbart
i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer tillfredsställande
översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i den talade språket och texterna kan eleven......
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utrsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: