Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÖRELSE & FÖREBYGGA SKADOR

Skapad 2017-01-11 09:21 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du ska sätta upp mål för, planera, genomföra och utvärdera ett eget träningsprogram.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Vi tränar vår förmåga till komplexa rörelsemönster i en varierad rörelsebana samt tränar styrka med fokus på bålen. Vi tränar också förmågan att förebygga skador genom att i samtal öva oss i att förutse risker med de olika aktiviteterna/rörelserna vi genomför.

Innehåll

Innehåll:

REDSKAPSGYMNASTIK

Stationsträning av enskilda och mer komplexa rörelsemönster. 

 

RÖRELSEBANA

Du ska förflytta dig i en rörelsebana med stationer som ställer krav på komplexa rörelser. Rörelsebanan ger dig utrymme för egna val och möjligheter till olika svårighetsgrad.

 

STYRKA

Träning av bålen - mage & rygg - för bättre hållning kraft och energi. Ergonomi i vardagen kommer att ingå i teoriavsnittet.

 

FÖREBYGGA SKADOR

Vid varje uppstart och avslut av lektionen diskuterar vi hur vi kan förebygga skador kring de aktiviteter som vi genomför/genomfört.

 

Bedömning:

Kunskapskrav: 1 Delta/Rörelse och 8 Förebygga skador

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
RÖRELSE

Kunskapskrav

E
C
A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Konkretiserade bedömningsaspekter

E
C
A
Eleven rör sig mindre rytmiskt och med bristande balans
Eleven rör sig med relativt god rytm och balans
Eleven rör sig med god rytm, precision och balans
Eleven rör sig med långsamma och stela rörelser med mindre konsekventa rörelseövergångar
Eleven rör sig med relativt väl etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar
Eleven rör sig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar
Eleven är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra rörelsen
Eleven är till övervägande del beslutsam och kan upprepa rörelsen med liknande resultat Eleven rör
Eleven är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat
Eleven rör sig mindre ekonomiskt; dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats
Eleven rör sig till övervägande del ekonomiskt; ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats
Eleven rör sig ekonomiskt; ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: