Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt stol

Skapad 2017-01-11 11:29 i Västerholm Grundskolor
Vi bygger en modell av en stol
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Med fantasi bygga en idealstol som en egen entreprenör

Innehåll

Syfte

Vi fördjupar oss i  hur en ritning är uppbyggd . Vilka verktyg som finns och VAD man använder dem till och HUR de används. Vid det här stadiet betonar vi vikten av självständigt arbete. 

Vi lär oss också om hur ett företag fungerar

Centralt innehåll

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild genom en presentation och loggbok

Så här ska vi arbeta

Du gör en ritning med mått där du ritar in hur din stol. Du gör en presentation i datorn där du i olika steg beskriver uppgiften och hur din ide ska se ut och hur ditt företag arbetar.

Allt efter beskrivningen ni får av läraren. Efter det så repeterar vi hur man hanterar verktygen och du får arbeta och konstruera de olika delarna med hjälp av läraren. Sist så målar du och dekorerar den

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Genom att skriva loggbok under arbetets gång kan du beskriva och visa vad du gjort och vad du lärt dig.  Du delar den färdiga presentationen med läraren. På slutet kan man visa sitt arbete för de andra och gör en utvärdering

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Sl
Projekt stol

Betyg E
Betyg C
Betyg A
  • Sl  C 9
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och bygga stolen
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat och relativt självständigt sätt, formge och bygga stolen.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och bygga stolen på ett självständigt sätt utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: