Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödas teamplan våren -17

Skapad 2017-01-11 14:14 i Soldatängens förskola Partille
Förskola

Innehåll

Vi kommer att arbeta med kroppen som tema denna terminen, barnen har ställt många frågor om kroppen och vi kommer att utgå ifrån dessa. Vi kommer att arbetar med kroppens olika funktioner, hur vi ser ut inuti, vad de olika organen är bra för med mera.

Vi tycker att det är viktigt för barnen att lära känna sin kropp och kommer att utforska omvärlden med hjälp av våra sinnen: lukt, smak, känsel ,hörsel och syn. Vi kommer att använda våra kroppar aktivt, genom att ha gymnastik-rytmik ofta, använda oss av närheten till skogen samt avsluta vårt tema med att på våren ha en hälsovecka, som avslutas med Bamseloppet. I temat kommer vi också väva in naturkunskap och vårt Tomtebo-Trollköping kommer att få nytt innehåll där vännerna i Kungaskogen ska få en viktig roll. I sagan om vännerna i Kungaskogen får alla vara med, man lär sig att vara schysst, och vara en bra kompis. Vi ska också utforska de aktuella djuren i Kungaskogen, vilka kroppsdelar har de, vad äter de m.m.

Våra mål med temat är:

 • Barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.
 • Barnen lär sig begreppen för en rad olika kroppsdelar och förstår hur dessa är kopplade till de olika sinnerna.
 • Barnen lär sig att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp
 • Barnen lär sig turtagande, ömsesidighet och respekt
 • Barnen lär sig om djuren i näromrrådet
 • Barnen har roligt tillsammans                                                                                                                                                                

 

Vi kommer att dokumentera våra barn under de dagliga aktiviteterna när vi jobbar med temat kroppen, vi använder oss då av Unikum. Detta är ett mycket bra sätt för att få ut barnens lärande och utveckling till föräldrarna, de har då möjlighet att diskutera dagen tillsammans med sitt barn.

Pedagogisk dokumentation:

 • Gör barnens lärprocesser synliga
 • Synliggör verksamheten och våra arbetsprocesser
 • Utgör underlag för bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: