Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förvara och bevara

Skapad 2017-01-11 14:26 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 Teknik
Varför är brödpåsar av plast och ex. fiskgratänger är av kartong? Varför är en del förpackningar genomskinliga men andra kan vi inte se igenom?

Innehåll

Utgångspunkt:

Teknikämnet är fortfarande inte helt bekant för alla elever. För att göra det mer begripligt och för att öka förståelsen för tekniken runt omkring oss i vardagen fokuserar vi nu på förpackningar och förvaringskärl eftersom det är något som alla kan relatera till.

Konkretisering av målen:

För godtagbara kunskaper: 

-Ge exempel på tre olika förpackningar/ behållare och förklara varför den har det utseende och det material som den har.

- Utforma en egen fysisk modell till en ny förpackning samt dokumentera arbetet med text eller bild.

- Resonera kring om hur förvaringskärl har förändrats över tid samt för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 - Ta ansvar för miljön vid hanteringen av material i klassrummet och kunna samtala om betydelsen av att vi sparar på material ur ett större miljöperspektiv, ex. energianvändning.

 begrepp: förvara, bevara, kärl, modell, skiss, återvinning

 

För mer än godtagbara kunskaper ska du visa förmåga att:

- Ge exempel på tre olika förpackningar/ behållare och förklara varför den har det utseende och det material som den har.

- Utforma en egen fysisk modell till en ny förpackning genom att ompröva idéer samt dokumentera arbetet med text eller bild på ett sätt som gör det tydligt.

- Föra väl underbyggda resonemang kring om hur förvaringskärl har förändrats över tid, t. ex. ur ett material samt miljöperspektiv samt för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

- Ta ansvar för miljön vid hanteringen av material i klassrummet och kunna samtala om betydelsen av att vi sparar på material ur ett större miljöperspektiv, ex. energianvändning.

 

Genomförande:

1. Analys av olika förpackningar - utseende och material. Utgångspunkten är fysiska förpackningar samt texter om behållare och förpackningar.

2. Tillverkning av egna förpackningar. Lådor och påsar.

3. Återvinning. Betydelsen av återvinning för miljön. Film.

4. Utforma en egen fysisk modell.

5. Förvaringskärl genom tiderna och teknik på stenåldern.

 

Dokumentation och bedömning:

Bedömningen av den egna fysiska modellen görs vid en presentation av den (för mig/helklass/mindre grupp).

Förpackningsars utformning och förändring över tid bedöms genom ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: