Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 1-3

Skapad 2017-01-11 18:00 i Snesslinge skola Östhammar
LPP Bild år 1-3
Grundskola F – 3 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan eleverna utveckla sin kreativitet och bilskapande förmåga. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • olika element som bygger upp en bild: färg, form linje och bakgrund
 • några verktyg för teckning , måleri och modellering
 • känna till någon konstnär och dennes konstverk.
 • plana och formbara material, till exempel papper, lera  och naturmaterial
 • titta på och diskutera olika slags bilder och konstverk.

Lgr 11: centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • blanda färg och träna färglära; grundfärger, sekundärfärger samt komplementfärger
 • perspektiv i bilden med hjälp av horisontlinje
 •  använda olika tekniker som att klippa och klistra, tryck, collage och akvarellteknik
 • prova på olika material som vattenfärg, flaskfärg, kolkrita och blyerts
 • skapa bilder som illustrerar vår natur och årstider
 • samtala om bilders budskap
 • titta på bilder av konstnärer och lära sig mer om konstnären.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild

Bildframställning

------------------------->
------------------------->
------------------------->
------------------------->
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
Jag kan skapa egna påhittade bilder och former.
Jag kan skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och meningar/ texter.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa relevanta, berättande och informativa bilder till olika slags arbetsområden i skolan.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa genomtänkta, berättande och informativa bilder med ett personligt uttryck.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa bilder och former.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda flera olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan på ett säkert sätt använda olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
Jag kan med stöd ta fotografier med en digitalkamera.
Jag kan på egen hand ta fotografier med en digitalkamera.
Jag kan på egen hand ta fotografier med digitalkameran och använda mig av enkla funktioner såsom blixt och zoom.
Jag kan med säkerhet ta fotografier med digitalkameran och jag kan föra över fotografierna med hjälp av ett datorprogram.

Redskap för bildframställning

------------------------->
------------------------->
------------------------->
------------------------->
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
Jag kan skapa enkla bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Jag kan på ett säkert sätt skapa en tvådimensionell bild där man tydligt ser vad som är för- och bakgrund.
Jag kan använda mig av färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund för att skapa en egen bild.
Verktyg och material
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka redskap och verktyg för att skapa bilder och former.
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda mig av, benämna och blanda flera olika verktyg och material.
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av, benämna och blanda ett flertal olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder, modeller och former.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
Jag kan med stöd skapa bilder i formbara material.
Jag kan skapa enkla bilder i några formbara material.
Jag kan använda olika formbara material för att skapa bilder.
Jag kan på ett säkert sätt använda mig av de olika formbara materialen för att skapa olika bildarbeten.

Bildanalys

------------------------->
------------------------->
------------------------->
------------------------->
Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag kan uttrycka en känsla eller en tanke kring en bild.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera och berätta om bilders uttryck.
Jag kan på egen hand reflektera och berätta om bilders uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: