Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Tema om djur med faktatexter, åk 2

Skapad 2017-01-11 20:27 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Detta är en grundmall för att skapa en LPP anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en LPP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vad är en faktatext och vad behöver jag känna till gällande detta....

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Det finns många olika slags texter och faktatexter är en av de. Vi ska tillsammans lära oss vad en faktatext är och hur man själv skriver en sådan. Detta lär vi oss i samband med att läsa och forska om djur. Du som elev har själv möjligheter att lära dig om just ditt favoritdjur. 

Vad ska jag som elev utveckla? ( Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Att kunna läsa en faktatext och förstå dess innehåll.
 • Att med hjälp av ifylld tankekarta/sexfältare kunna skriva sin egen faktatext.
 • Att kunna söka information om ett visst djur

 

Vad ska vi arbeta med? (centralt innehåll)

 • Att läsa och skriva och få strategier till att förstå faktatexter.
 • Att leta efter fakta via appen NE.
 • Att skriva sin faktatext på ipad via appen "skolstil".
 • Att lära sig om olika djur
 • Få del av sina klasskamraters djur som de forskat om.
 • Träna på att redovisa

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Eleverna får fritt låna faktaböcker på biblioteket som ska läsas. De ska även via appen NE söka och läsa om ett antal djur. De ska med hjälpa av mallen "sexfältare om djur" anteckna vissa saker om två valfria djur som de läst om. Med hjälp av dessa anteckningar ska de sedan skriva sina första egna faktatexter på ipads. Under temats gång finns även ett arbetshäfte som eleverna ska göra, i detta finns bl.a. faktatexter som ska läsas och sedan ska man besvara frågor om texten. Avslutningsvis sker redovisningar.

Bedömning (Kunskapskrav)

 •  Hur du skriver din text.
 •  Hur du visar förståelse för sexfältsmallen (de ämnesspecifikerade orden) och hur du ska använda dig av den.
 • Hur du redovisar

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: