👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering NO - Värme, kyla och väder

Skapad 2017-01-12 10:34 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
NO/Värme, kyla och väder, årskurs 4, vt-17
Grundskola 4 Fysik
Hur kan det blåsa? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värme i husen? Vad är dimma?

Innehåll

Syfte

Ni ska få kunskap om värme och kyla. Ni ska känna till varför solens värme och ljus är viktigt för livet på jorden. Ni ska veta att värme kan sprida sig och kunna ge exempel på hur man kan spara värme. Ni ska också känna till olika slags väder, t ex vad regn, dimma och åska är och hur vindar kan uppstå.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

-enkla väderfenomen och orsaker till dessa, t ex hur vindar kan uppstå

-olika väderobservationer och mätningar

-vad energi är

-energiflöde mellan föremål som har olika temperatur

-enkla undersökningar samt dokumentation

Så här kommer vi att arbeta

Vi läser, diskuterar och ser på film tillsammans. Vi arbetar i våra arbetsböcker och vi genomför enklare undersökningar.

Det här kommer jag att bedöma:

 Hur väl du kan:

-diskutera och resonera kring ämnet, ställa frågor och framföra åsikter

-genomföra en enkel undersökning och hur väl du dokumenterar dem

-förklara följande frågeställningar:

1. Varför är solen viktig för livet på jorden?

2. Kan du ge exempel på hur vi kan spara värme?

3. Kan du ge exempel på hur värme kan sprida sig?

4. Hur uppstår vindar?

5. Hur bildas moln, regn och snö?

6. Vad är en väderprognos och hur kan man mäta väder med hjälp av olika apparater?

7. Vad gör en meteorolog?

8. Hur kan man hålla sig själv eller något varmt?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6