Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arvet

Skapad 2017-01-12 11:39 i Björkvallsskolan Uppsala
Genetik är läran om det biologiska arvet. Med hjälp av genetiken kan vi bättre förstå hur livet fungerar och hur egenskaper går i arv. Visste du att det finns mer än en miljon olika arter av djur, växter, svampar och andra organismer. Alla är anpassade till sin omgivning och alla har sitt sätt att leva. Vissa kan bara leva i en mycket speciell miljö medan andra kan överleva i många olika miljöer. Hur kommer det sig förresten att inte alla fåglar ser likadana ut eller kattdjur heller för den delen?
Grundskola 9 Biologi
Genetik är läran om det biologiska arvet. Med hjälp av genetiken kan vi bättre förstå hur livet fungerar och hur egenskaper går i arv. Visste du att det finns mer än en miljon olika arter av djur, växter, svampar och andra organismer. Alla är anpassade till sin omgivning och alla har sitt sätt att leva. Vissa kan bara leva i en mycket speciell miljö medan andra kan överleva i många olika miljöer. Hur kommer det sig förresten att inte alla fåglar ser likadana ut eller kattdjur heller för den delen?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Genom föreläsningar lär du dig grunderna om arvet. Genom att göra begreppskartor får du en mer överskådlig bild över de olika begrepp som vi kommer att behandla. Vi kommer att ha korta skriftliga läxförhör en gång i veckan. Då du ska ha läst och lärt dig innehållet i boken och få möjlighet att testa av hur mycket du kommer ihåg. 

Torsdag 9/3-17 kommer vi ha ett avslutande skriftligt prov på området. 

Kunskapsmål efter avslutat område

Eleven ska:

 • Ha kännedom om arvets och miljöns betydelse för utvecklingen av våra egenskaper.
 • Kunna ge exempel på egenskaper som helt bestäms av arvet och egenskaper som styrs av arv och miljö.
 • Kunna överskådligt redogöra för kromosomernas byggnad och deras förmåga att dubblera sig.
 • Känna till att en gen är en bit av en kromosom (DNA).
 • Kunna redogöra för hur en kroppscell delar sig genom mitos.
 • Kunna ange betydelsen av reduktionsdelning (meios) och i vilka delar av kroppen meiosen sker.
 • Med hjälp av ett korsningsschema kunna beskriva enkla nedärvningsfall.
 • Känna till hur könet nedärvs.
 • Kunna ge exempel på könsbundet arv.
 • Förklara begreppen homozygota anlag och heterozygota anlag.
 • Förklara begreppen dominanta anlag och recessiva anlag.
 • Kunna förklara begreppen recessiva och dominanta sjukdomar och kunna ge exempel på sådana sjukdomar.
 • Känna till att mutationer har olika verkan om de träffar kroppsceller eller könsceller.
 • Kunna ange viktiga metoder vid växt- och djurförädling.
 • Kunna ange cellens viktigaste delar.
 • Känna till proteinernas stora betydelse i allt levande och ha kännedom om deras uppbyggnad.
 • Kunna ange cellkärnans viktigaste uppgifter.
 • Kunna översiktligt berätta om hur proteiner tillverkas i cellerna.
 • Ha kännedom om enzymernas betydelse för livsprocesserna.
 • Kunna redogöra för vad en mutation är, hur den uppkommer och vad den kan orsaka.
 • Känna till att skadade gener i en cell kan orsaka cancer.
 • Kunna förklara vad genteknik är samt ge exempel på fördelar och nackdelar med genteknik.
 • Kunna ge exempel på hur transgena organismer skapas och vilken nytta man kan ha av dem.
 • Vara medveten om de moraliska och etiska problem som gentekniken skapar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: