Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1 vårterminen 2017

Skapad 2017-01-12 12:55 i Knappekullaskolan Lerum
Planering för matematik utifrån läroboken Prima matematik 1A.
Grundskola 1 Matematik
Detta ska du lära dig under vårterminen i årskurs 1.

Innehåll

Konkreta mål

 • Du kan addera och subtrahera med hela tiotal, 10 till 100.
 • Du förstår och kan använda olika lägesord såsom, först, sist, mellan.
 • Du förstår innebörden av dubbelt/hälften.
 • Du kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 och förstå sambandet mellan addition och subtraktion.
 • Du kan namnen på och rita de geometriska objekten cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
 • Du kan skriva, läsa och storleksordna talen 11-20.
 • Du kan addera och subtrahera inom talområdet 10-20.
 • Du kan använda en linjal och mäta i centimeter och meter.
 • Du kan jämföra, uppskatta och mäta volym i enheterna dl och l.
 • Du kan upprepa mönster.
 • Du kan använda tabeller och stapeldiagram.
 • Du kan räkna med talen 0-100.
 • Du kan klockans halva timmar.

Arbetssätt

 • Genomgångar/samtal  
 • Arbeta i Prima-boken
 • Arbeta med matematikappar
 • Arbeta med praktiskt material
 • Problemlösning enskilt och i grupp
 • Utematematik

Bedömning

Du kan visa vad du kan genom att:

 • Fundera och ställa frågor på lektionerna.
 • Vara aktiv på lektionerna.
 • Göra diagnoser.
 • Göra uppgifterna i matematikboken.
 • Aktivt delta i samtal när ni arbetar med matematik i grupp. (Problemlösning)
 • Skriva siffrorna så att de lätt går att läsa i boken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: