👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy 7 Kraft och tryck

Skapad 2017-01-12 13:35 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Fysik
En kraft kan man inte se, känna eller ta på. Där i mot kan man se, känna eller ta på det resultat kraften ger. Det är de begreppen vi kommer att studera i vår inledning till grundläggande mekanik.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Förstå skillnad mellan vikt och tyngd
 • Kunna beräkna tyngdkrafter
 • Veta vad krafter uträttar
 • Veta hur man kan öka och minska friktion
 • Veta hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
 • Känna till några enkla maskiner
 • Kunna rita krafter
 • Använda en dynamometer

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med olika texter och se film för att bygga upp kunskaperna inom området. Du kommer även att få möjlighet till att laborera och att diskutera med hjälp av de nya kunskaperna.

 

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras vid praktiskt arbete,skriftliga förhör, delaktighet vid diskussioner och inlämning av lab.rapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
NOMATRIS

------------->
------------->
------------->
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om områdets begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har visat god kunskap om områdets begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Du har visat mycket god kunskaper om områdets begrepp genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Du kan föra enkla resonemang kring områdets begrepp i vardagen
Du kan föra utvecklade resonemang kring områdets begrepp i vardagen.
Du kan föra väl utvecklade resonemang kring områdets begrepp i vardagen.
Genomföra en laboration
Du behöver tydlig hjälp med att göra enkla underökningar och försök. Du kan använda utrustningen och följa en instruktion.
Du kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Resultat och slutsats
Du jämför ditt resultat med frågeställningen i laborationen och drar enkla slutsatser. Din slutsats har viss koppling till fakta.
Du jämför ditt resultat med frågeställningen i laborationen och drar utvecklade slutsatser. Din slutsats har en relativt god koppling till fakta.
Du jämför ditt resultat med frågeställningen i laborationen och drar välutvecklade slutsatser. Din slutsats har en god koppling till fakta.
Dokukmentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.