Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2017-01-12 16:13 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Rymden har alltid fascinerat oss människor. Vad är det som finns där ute och hur rör sig himlakropparna i förhållande till varandra? Varför har vi dag och natt och olika årstider? Finns det liv i andra solsystem? Teleskop och rymdfarkoster har gjort det möjligt att utforska en del av rymden men det finns fortfarande många frågor som inte går att få svar på. Under vårterminen ska vi lära oss mer om detta spännande arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Syfte med tema rymden är att utveckla nyfikenhet, intresse och kunskap om universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. 

Lgr 11, centralt innehåll:

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • Månens olika faser
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året

Lgr 11, kunskapskrav NO åk 3

Eleven ska kunna

 • visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
 • samtala om tyngdkraft

Konkretisering av målen:

Eleven ska 

 • kunna förstå och till viss del berätta om för hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra med hjälp av bildstöd
 • kort kunna beskriva månens olika faser med hjälp av bildstöd
 • kunna rita och beskriva sin ”egen” stjärnbild
 • kort kunna beskriva varför stjärnhimlen förändras vid olika tider på året
 • kort kunna beskriva varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren
 • kunna utföra en enkel fördjupningsuppgift  om någon av våra åtta planeter samt redovisa denna inför en grupp elever
 • kort kunna beskriva hur tyngdkraften påverkar himlakropparnas rörelse i universum

Arbetssätt:

Eleverna kommer att  göra en egen bok och

 • få upptäcka rymden med hjälp av appen Solar Walk
 • läsa korta faktatexter om himlakropparna
 • få göra och presentera ett fördjupningsarbete om en planet och en stjärnbild
 • titta på faktafilmer och lyssna på frökens beskrivningar av olika himlakroppars rörelse
 • skriva texter och göra kreativa bilduppgifter

Dokumentation

Allt arbete kommer att dokumenteras i elevernas individuella bok om rymden.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • beskriva jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • beskriva hur månens dragningskraft påverkar jorden
 • beskriva varför vi har dag och natt samt de olika årstiderna
 • beskriva planeterna, månen och solen
 • kunna skriva enkla faktatexter med läslig handstil
 • förtydliga dina faktatexter med bilder eller modeller
 • samla information om en planet och en stjärnbild samt att planera och genomföra en redovisning 

Hur du får visa vad du kan

Du får visa vad du kan genom att

 • aktivt delta på lektionerna
 • aktivt delta i olika diskussioner
 • noggrant dokumentera ditt arbete
 • återberätta fakta och därigenom visa att du  kan använda och förstår de begrepp och uttrycksformer som presenteras i temat

Elevinflytande:

 • Eleverna har haft möjlighet att påverka temats upplägg
 • Eleverna kommer själva få välja en planet och stjärnbild de vill fördjupa sig i
 • Eleverna kommer att få möjlighet att välja mellan att arbeta individuellt eller i grupp under vissa av våra arbetspass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: