Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fysiska människan, ljuset och synen. Klass 04 åk 6

Skapad 2017-01-12 22:49 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Fysik
Ögats olika delar. Ljusets väg genom ögat. Vad är ljus och hur fungerar det?

Innehåll

Mål
Du ska kunna hur ögat fungerar och vad de olika delarna heter. 

Du ska kunna förklara hur olika sinnesorgan samspelar.

 

 

Lektioner: 

Runt i naturen : Sinneskarusellen - ögat

Bilogiboken digitala s. 195- 198.

Skriv ner fakta om ögat genom att förklara hur ljuset går genom ögats olika delar. Beskriv hur de olika delarna fungerar själva och tillsammans. Du bestämmer själv om du skriver ner din fakta som tankekarta eller som faktatext. 

 

Gör de digitala frågorna på s. 198. 

Fysikboken Ljus och skugga s. 174-183.

Synen, linser och brytning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6

Matriser

Fy Bi
Matris ljus

F
E
C
A
Kommunikation
 • Fy
Du behöver delta mer aktivt i samtal och diskussioner.
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljusoch till viss del föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Du kan samtala och diskutera enkla frågor om ljus samt föra samtalen och diskussionen framåt och fördjupa den genom att ställa frågor och bemöta åsikter
Undersökningar
 • Fy
Du behöver öva mer på att genomföra enkla undersökningar. Det kan du göra genom att följa givna instruktioner och ta hjälp av/jämföra med andra. Du behöver även öva mer på att dokumentera dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra utvecklade dokumenterationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Du kan genomföra enkla undersökningar om ljus och kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningarna med text och bilder.
Fakta
 • Fy
Du behöver lära dig mer om ljus för att kunna resonera om fysikaliska samband. Du behöver använda dig av den studieteknik som du har lärt dig för att kunna ta ut det viktigaste ur texter och för att kunna komma ihåg vad som tas upp på lektionerna.
Du har grundläggande kunskaper om ljus och beskriver dessa med viss användning av fysikens begrepp. Du kan föra enkla resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Du har mycket goda kunskaper om ljus och beskriver dessa med god användning av fysikens begrepp. Du kan föra välutvecklade resonemang om fysikaliska samband om ljud och ljus.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: