Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2017-01-13 09:37 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att se filmen The Great Debaters och sedan skriva en filmanalys.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Detta betyder att du tränar på att skriva olika sorters texter, att ditt skrivna verk blir tydligt och intressant att läsa.

Jag bedömer din förmåga att uttrycka dig på korrekt svenska och använda ett rikt ordförråd bedöms kring din förmåga att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer". Jag förväntar mig att du kan använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning på ett korrekt sätt samt ha en textuppbyggnad med en röd tråd.

Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Ett filmmanus räknas som en typ av text och du kommer således att analysera en film.

Jag bedömer din förmåga att analysera det vi ser samt att föra ett resonemang kring det sedda och hur underbyggda dina resonemang är. Jag bedömer även din förmåga att dra slutsatser kring kombinationen av ord, bild och ljud och kring de språkliga och dramaturgiska komponenterna. Hur du kan koppla detaljerna till en större helhet. Även detta visar du i filmanalysen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Filmanalys

E
C
A
Koppling till uppgiften:
Du följer uppgiftsinstruktionerna Din text fungerar i huvudsak som en analys.
Din text fungerar relativt väl som en analys.
Din text fungerar väl som en analys.
Innehåll och textanvändning
Begripligt innehåll. Din analys är enkel med något exempel kopplat till filmen.
Relativt tydligt innehåll. Din analys är utvecklad med ett par eller fler någorlunda tydliga exempel kopplade till filmen.
Tydligt innehåll. Din analys är väl utvecklad med tydliga exempel från filmen.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är i sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk
Viss språklig variation *Enkelt ordval *I huvudsak fungerande meningsbyggnad *Du använder dig till viss del av ämnesspecifika ord och begrepp
Relativt väl språklig variation: *Varierat ordval *Varierad, utvecklad och relativt väl fungerande meningsbyggnad * Du använder dig av en del ämnesspecifika ord på ett relativt väl fungerande sätt. * Dina formuleringar passar relativt väl för textens syfte
Väl språklig variation: *Passande och träffsäkert ordval *Varierad och väl fungerande meningsbyggnad *Du använder dig av ämnesspecifika ord på ett väl fungerande sätt * Dina formuleringar passar väl för textens syfte
Skrivregler
*Skiljetecken används på ett någorlunda fungerande sätt
*Skiljetecken används på ett relativt väl fungerande sätt
*Skiljetecken används på ett väl fungerande sätt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: