Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tidsålder

Skapad 2017-01-13 09:46 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Historia
Historiker brukar ofta kalla tiden från 1700-talets mitt och omkring 100 år framåt för ”revolutionernas tidsålder”. Med revolution menar de en betydelsefull, snabb och ibland våldsam förändring. Det kan handla om hur ett land styr men också om förändringar i människors vanor, tänkande och levnadsvillkor. Ibland talar man istället om politiska eller ekonomiska revolutioner. I det här avsnittet kommer du att få läsa om tre olika revolutioner. Alla tre har spelat en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut.

Innehåll

Tid

Vecka 5-9

Centralt innehåll för detta moment

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. 
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, 

 

Efter kursen ska du kunna:

  • Resonera kring olika källors trovärdighet
  • Resonera om orsaker till och konsekvenser av revolutionerna
  • Redogöra för hur levnadsvillkor förändrades för olika grupper i samhället
  • Resonera om hur revolutionerna har påverkat dagens samhälle
  • Resonera om hur händelser och arv från perioderna används idag
  • Förklara varför olika ideologier växte fram i samband med revolutionerna
  • Göra jämförelser mellan dåtidens och dagens samhälle
  • Kunna använda historiska begrepp.

 

Övergripande frågor med koppling till kunskapskraven

 • Vad var det som orsakande de olika förändringarna?
 • På vilka olika sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna?
 • Vika grupper i samhället drev på de olika revolutionerna?
 • Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan du se några skillnader på kort sikt och på lång sikt?
 • Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under ”revolutionernas tidsålder” för oss som lever idag?

 

Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång genom muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt ett avslutande prov

Uppgifter

 • Industriella revolutionen

 • Fördjupningsuppgift första världskriget

 • Första världskriget

Matriser

Hi
Revolutioner

E
C
A
Fakta (Kunskaper om olika tidsperioder)
När inträffade dessa revolutioner och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den amerikanska, franska, och den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den amerikanska, franska,och den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den amerikanska, franska, och den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Analys (Orsaker och konsekvenser)
Vad var orsakerna till dessa revolutioner och vilka konsekvenser fick de ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser den amerikanska, franska,och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska,och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska,och den industriella revolutionen.
Förståelse (Kunskap om utvecklingslinjer)
Hur var det i samhället innan revolutionerna, vad det var som förändrades och hur kan dessa revolutioner påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: