Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa, vt-18, skolår 7

Skapad 2017-01-13 10:27 i Freinetskolan Mimer Freinet
Mall för alla ämnen, eventuell beskrivning av LPP:n Obs, välj ämne för LPP:n.
Grundskola F – 9 Idrott och hälsa
I början av terminen kommer vi att påbörja det stora arbetsområdet "Rörelse till musik". Vi kommer också att leka, spela olika spel under terminen. Vi kommer också att arbeta med en träningsdagbok för att kunna samtala om fysiskaktivitet och andra faktorer som påverkar vår hälsa. Vi avslutar terminen med att träna på att planera och genomföra friluftsliv samt orientering.

Innehåll

Centralt innehåll

Rörelse

 • komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik

Hälsa och livsstil

 • ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer
 • arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom t.ex. allsidig träning
 • första hjälpen och hjärt- och lungräddning

Friluftsliv och utevistelse 

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering 
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse

Arbetssätt, arbetsformer

 • Vi kommer att röra oss till musik främst genom att dansa, träna och imitera andra stegkombinationer. Du kommer också att leka, träna på redskapsidrott samt genomföra olika spel.
 • Du kommer att få samtala, diskutera och se filmer om träning, kost och hälsa.
 • Alla elever ska få utbildning i att rädda liv, HLR (Hjärt-lugnräddning). Eleverna kommer att få träna med en egen träningsdocka.
 • Du kommer att få träna på kartans uppbyggnad och orientera olika banor, både i känd och okänd miljö.
 • Vi kommer också att träna på att genomföra olika friluftsaktiviteter.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Din förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang.
 • Din förmåga att föra resonemang hur aktiviteter tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Din förmåga att orientera i olika miljöer.

Uppgifter

 • Att sätta samman rörelser till musik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh

Matriser

Idh
Kunskapskrav i slutet av årskurs 9

Rörelse

E
C
A
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Takt och rytm
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

E
C
A
Mål och plan för träning
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa och förmåga
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Friluftsliv och utevistelse

E
C
A
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Förebygga skador
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nödsituationer
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: