👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-01-14 20:19 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 4 Historia
Helgon, kloster, munkar, nunnor, riddare, pilgrimer, en mäktiga nordisk drottning. Det är mycket nytt som händer under medeltiden. Kyrkan och kristendomen var en självklar del under medeltiden. På samma sätt som du fylls av tv, datorer, smartphones fylldes medeltidsmänniskorna av kyrkan och tankar på Gud. Hela dagen från morgon till kväll.

Innehåll

 

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Undrar vem som hittade på lagarna?

Undrar vilka straff brottslingarna fick på medeltiden?                                                                                                                                  

Undrar vad som menas med adel?                                                                                                                                                          

Undrar vad som hände med människor som blev riktigt fattiga eller sjuka, fanns det läkare och mediciner på medeltiden?  

Undrar hur folk fick veta vad som hände i andra delar av världen?

Allt detta och mer ska du få reda på i arbetsområdet vi nu ska arbeta med - medeltiden.

Vi jobbar med arbetsmaterialet "Sveriges historia - "medeltiden" enligt planeringen, tittar på film med diskussionsfrågor. Vi kommer att göra teater och kollage, där vi djupdyker i historiska händelser och gestalter under medeltiden.  

Bedömning av arbetsområdet:

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • Beskriva hur Sveriges kristnande påverkade samhället.
 • Visa hur fornnordisk religion och kristendom har påverkat vår tids högtider.
 • Orsaker och konsekvenser av samhällsordningen; de fyra stånden.
 • Visa hur medeltida samhället påverkat dagens samhälle.
 • Använda historiska källor för att förstå hur människor levde.
 • visa på spår av historien i vår tid, varför det finns likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsepoker.
 • Genomföra dina arbetsuppgifter
 • Delta i diskussioner

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med Medeltiden mellan v.2-8. Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Visar grundläggande kunskaper
Undersöka, resonera & analysera
Jag kan resonera om orsaker till och konsekvenser av kristendomens införande i Norden och utvecklingen av medeltidens samhällsordning.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag beskriver hur Sveriges kristnande påverkade samhället.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Reflektera & motivera
Jag visar hur fornnordisk religion och kristendomen har påverkat vår tids högtider. Jag visar hur låneord från tyskan har påverkat svenska språket.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Dra slutsatser
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Kritiskt granska, tolka & värdera källor
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan använda begreppen orsak, konsekvens och källa.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.