Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love

Skapad 2017-01-15 10:31 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Wings black - Section 2 - Love
Grundskola 9 Engelska
Under arbetsområdet kommer vi att prata och läsa om kärlek i böcker, på film och i musik. Ni kommer också att få se en film kopplat till temat och till Shakespeare som ni arbetar med i svenskan.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Se nedan

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi utgår från Section 2 i Wings där vi kommer att läsa och lyssna på olika texter som ni sedan diskuterar och gör uppgifter till.  Ni kommer också att fortsätta jobba med ordinlärning och träna på att använda er av orden i olika sammanhang.
 I arbetsområdet ingår också två grammatikmoment: oräknebara substantiv och villkorsbisatser

Vi inleder arbetsområdet med att läsa en text som jämför två  romaner (Pride and Prejudice och Bridget Jones's diary). Därefter kommer ni i grupper att få se filmer baserade på några av Shakespeare's dramer. Ni förbereder en muntlig presentation av er film och redovisar sedan i tvärgrupper.

Under arbetsområdet kommer ni också att få läsa en längre text eller novell kring temat Love som ni därefter skriver en sammanfattning på. Den skall vara mellan 150-250 ord och lämnas in v. 6.

Ni får en läxa/vecka, till tisdagar. För detaljerat veckoschema se klassbloggen.

Bedömning – Så här visar du dina förmågor:

Bedömningen sker löpande under lektionstid och du visar de olika förmågorna på följande sätt:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
  Du visar att du förstår genom att diskutera de texter vi läser och de hörövningar vi lyssnar på. Du redogör skriftligt för den novell du läst.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
  Detta visar du genom att delta muntligt i olika diskussioner och i din muntliga presentation.
  Du skriver en sammanfattning på en novell/text under lektionstid som du lämnar in för bedömning.
 • Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
  Detta visar du genom till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i t.ex. din text och i den muntliga presentationen.

Utvärdering

Din muntliga presentation kommer att filmas och du utvärderar den skriftligt efter att ha sett den. Jag kommer att skriva en framåtsyftande kommentar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: