Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling & lärande Södra 2016/2017

Skapad 2017-01-15 17:56 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Används som mall
Förskola

Hos oss vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. Utifrån lokalerna och utemiljöns utformning har vi skapat en mångfald av temarum som ger en mängd olika roliga och meningsfulla lärsituationer för barnen. När rummen skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer, hos oss kallar vi dessa områden helhet och allsidighet.

Innehåll

Nyckelbegrepp

 • Nyckelbegrepp

  • Äldre

  • Vill
  • Våga
  • Kan
  • Nyfikenhet
  • Lära mig
  • Yngre

  • Vill
  • Våga
  • Kan
  • Nyfikenhet
  • Lära mig
  • Vuxna
  • Kompetent
  • Fakta
  • Förståelse
  • Färdighet
  • Förtrogenhet
  • Fantasi
  • Kreativitet
  • Förmåga
  • Utforska
  • Utmana
  • Kunskap
  • Olika aspekter 

Planerade insatser

Barnen ska ges möjlighet att genom olika aktiviteter lättare se sitt eget lärande genom att vara mer delaktiga i dokumentationen. De erbjuds att använda olika tekniker i vardagen för att dokumentera och reflektera kring sitt lärande, 

Vi arbetar tematiskt i olika temagrupper efter barnens intressen. Här kommer vi i de olika grupperna komma in på olika områden såsom, lek, språk, matematik, naturkunskap, teknik, rörelse och använda oss av olika estetiska uttrycksformer.

Barnen kommer i de planerade insatserna få möjlighet att uttrycka sina åsikter och utveckla sin förmåga att lyssna och förstå andras perspektiv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: