👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2017-01-15 19:15 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Beskrivning av arbetssätt mål och bedömning i temat "kroppen".
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tema "kroppen" under några veckor.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:
 

 • du ska känna till de viktigaste kroppsdelarna
 • du ska kunna berätta om olika kroppsdelars funktioner
 • du känna till och kunna prata om våra sinnen
 • du ska kunna diskutera vad kroppen behöver för att må bra

 Under arbetets gång kommer vi att:

 • läsa faktatexter om kroppen
 • skriva enkla faktatexter om kroppen
 • göra bilder, gemensamt och i grupp
 • diskutera i stor och liten grupp
 • göra fysiska övningar
 • göra olika experiment med våra sinnen och dokumentera i temaboken

 

 • Du kommer redovisa ditt arbete genom:
 • att diskutera med klasskamrater
 • delta i experiment
 • dokumentera experimenten i temaboken
 • att skriva gemensamma och egna texter om kroppen
 • bildframställning

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva några kroppsdelar och hur de fungerar
 • berätta om våra sinnen
 • delta i - och dokumentera - experiment  
 • delta i diskussioner i ämnet, tala och lyssna

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3