👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopor och material

Skapad 2017-01-16 09:16 i Västerholm Grundskolor
Området innehåller genomgång av sopsortering och arbete med de olika materialen. Vi tillverkar återvunnet papper.
Grundskola 4 Teknik
Eleverna läser texter om sopsortering och ser filmer om vad som händer med materialen. De arbetar med ordkunskap och tittar på kommunernas hemsidor om sopsortering. Vi gör också återvunnet papper av tidningspapper.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att utveckla elevernas ordförråd inom området sopsortering och material. Vi diskuterar konsekvenserna för eleverna, Sverige och vår miljö om de hjälper till med att sopsortera på det sätt kommunerna önskar. De får också höra/se hur sophanteringen utvecklats i Stockholmsområdet genom historien.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar
  • Genomgång av vanliga material t.ex. glas, papper, kartong och hur vi använder dem i konstruktioner. 
  • Vi läser och samtalar med ord och begrepp inom teknik området. 

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel system för sopor och återvinning och deras olika delar. 
  • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar för miljön med sopsortering. 
  • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (=historia om sophämtningen).

Så här ska vi arbeta

Läraren berättar kortfattat historien om sophanteringen i Stockholm. Eleverna kommer att läsa texter och se filmer om de olika materialen som vi sopsorterar. Vi tränar på ord som har med området att göra genom t ex att återberätta och korsord. De är inne på sin hemkommuns hemsida om sopsortering och kontrollerar hur olika saker ska sopsorteras. De tränar på att sopsortera i ett spel på internet. Vi går igenom häftet om hur pantsystemet fungerar i Sverige. Eleverna får tillverka återvunnet papper.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att ...

  • Göra återvunnet papper och sedan skriva ner en arbetsbeskrivning.
  • Använda orden du lärt dig i text och samtal.
  • Du ska spela sopsorteringsspelet.
  • Träna på det som står i häftet om pantsystemet i Sverige och kunna svara på frågor om det muntligt.

Kunskapskrav

 Se bedömningsmatrisen.

IKT

Eleverna får titta på hur Stockholms Stad och Huddinges hemsidor omkring sopsortering ser ut.

http://www.stockholmvatten.se/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/sorteringsguiden/ (Stockholm)

http://www.srvatervinning.se/Skola/Miljoplugget/Miljosmart/sorteringsguiden/ (Huddinge)

 

De spelar sopsorteringsspelet som finns på internet. 

www.avfallsverigekampanj.se

 

Matriser

Tk
Sopor och material

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Rapport
Du kan visa på ett enkelt sätt med en rapport hur du har arbetat. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med en rapport hur du har arbetat. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med en rapport hur du har arbetat. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Material
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några material och hur de kan användas i tekniska saker.