👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-01-16 09:31 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området matematik
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2016) ska vi arbeta med Matematik. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget Funktionell Kvalité, som är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vättarnas Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i Funktionell Kvalité. Vättarnas pedagogiska planering bygger på det enskilda barnets intressen, men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både planeringen och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Planeringen utvärderas sedan i slutet av terminen.

Innehåll

Matematik

Funktionell kvalité säger:

Enheten organiserar så att barnen utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang undersöka reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Att barnen har möjlighet att utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge o riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning tid och förändring

Vättarna leker/pratar/utforskar ständigt matematik i vår vardag. Vi räknar på olika vis t.ex. hur många är vi idag, hur många saknas, övar prepositioner som över/under, på/i, stor/liten, lätt/tung, lite/mycket, kort/lång, framför/mitten/bakom, upp/ner mm. Övar problemlösningar i vardagen, t.ex. om jag inte kan klättra upp i trädet eller gungan - hur gör jag då? Detta arbete pågår under hela terminen och vi försöker fånga barnen i det intresse de har för dagen.

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Förmåga att urskilja antal, läge, form

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

De aktiviteter barnen visade mest intresse för var de som var mest rörelse i, t.ex att göra en hinderbana, aktivt leta efter något.

 

Vad har vi sett för behov?

Att hitta mer aktiva utmaningar! Allt med spring och matematik i kombination funkar!!

Mindre grupper

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Vi har införskaffat aktivitetskort från Natur & Kultur där vi ständigt hittar nya tips på aktiva matte-lekar.

Vi kommer också att alltid dela barnen i två grupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016